Risto Kunelius johtaa Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellistä instituuttia. Hän on erikoistunut median ja politiikan välisten suhteiden tutkimukseen sekä ilmastonmuutokseen liittyvään viestintään. Kunelius on työskennellyt Tampereen yliopistossa journalistiikan ja tiedotusopin oppiaineessa vuosina 1990–2018. Hän siirtyi viestinnän professoriksi Helsingin yliopistoon vuonna 2019. 

Risto
Kunelius
professori
Viestintä
Tieteenala Media- ja viestintätieteet

Pekka Mäkelä vastaa tutkimukseen liittyvistä asioista instituutissa. Hänen tehtäviinsä kuuluu:

  • HSSH:n tutkimusprofiilin kehittämistyön koordinointi
  • akateemisen johtamiskoulutuksen järjestelyjen koordinointi
  • HSSH:n monitieteisten tutkimusseminaarien ja muiden kohtaamisten järjestämisen koordinointi 
  • HSSH:n monitieteisille tutkimushankkeille suunnatun siemenrahan allokoinnin ja siihen liittyvien ulkoisen rahoituksen hakujen koordinointi
Pekka
Mäkelä
tutkimuskoordinaattori
Tutkimusyksiköt
Tieteenala Filosofia

Mari Siiroinen pitää huolta keskustakampuksen tiedekuntien tutkimusaineistoista ja -infrastruktuurista. Hän kehittää instituutin pientutkimuslaitelainaamoa. Siiroinen auttaa, jos tarvitset neuvoja tai apua tutkimusaineistojen keräämisessä, säilyttämisessä, käytössä tai hallinnassa.

Mari
Siiroinen
tutkimuskoordinaattori
Digitaalisten ihmistieteiden osasto
Tieteenala Kielitieteet

Kehittämispäällikkö Päivi Karimäki-Suvanto tukee keskustakampuksen akateemisia johtajia tiedekuntien ja muiden yksiköiden strategisessa johtamisessa ja operatiivisessa kehittämisessä. Hän koordinoi ja kehittää myös yliopistopalvelujen toimintaa kampuksella yhteistyössä toimialojen kanssa. Karimäki-Suvanto vastaa yhdessä toimialajohtajien kanssa, että yliopiston yksiköiden palvelut ovat käyttäjälähtöisiä ja resurssitehokkaita sekä siitä, että käyttäjät voivat antaa palautetta ja vaikuttaa palveluihin.

Tutkimusavustaja Nette Holopainen avustaa instituutin toimintaan liittyvissä selvityksissä. Holopainen on pian valmistuva sosiaali- ja kulttuuriantropologian maisteriopiskelija. Hän on kiinnostunut kaupunkielämästä ja taiteesta, joita tutki myös pro gradu -tutkielmassaan.

NH
Nette
Holopainen
projektisuunnittelija
Tutkimusyksiköt

Kaikki HSSH:n toiminnasta kiinnostuneet voivat liittyä sähköpostilistalle, joka muodostaa ns. Hessun ystävät-yhteisön. Sähköpostilistalla kerrotaan HSSH:n ajankohtaisista asioista, toiminnasta ja tapahtumista sekä SSH-alaan liittyvistä tutkimus- ja infrastruktuuriasioista.

Listalle liitytään lähettämällä viesti osoitteeseen majordomo@helsinki.fi 

Jätä otsikkokenttä tyhjäksi. Kirjoita viestikenttään:
subscribe hssh-friends sähköpostiosoite@helsinki.fi
esim. subscribe hssh-friends maija.meikalainen@helsinki.fi

Listalta erotaan lähettämällä viesti samaan osoitteeseen. Jätä otsikkokenttä tyhjäksi. Kirjoita tekstikenttään unsubscribe hssh-friends sähköpostiosoite@helsinki.fi
esim. unsubscribe hssh-friends maija.meikalainen@helsinki.fi

Paluuviestissä saat kehotuksen vahvistaa liittymisesi listalle.