Tutkimus

Yellow and pink smoke. One person behind the smoke. Black background.

HSSH-Tutkimus edistää, koordinoi ja tukee monitieteistä tutkimusyhteistyötä humanistis-yhteiskuntatieteellisillä aloilla. Rakennamme uutta, tieteenalat ylittävää tutkimuskulttuuria, joka luo edellytyksiä uusiin tutkimuksellisiin avauksiin ja edistää SSH-tutkimusalojen sisällöllistä sekä metodologista uudistumista.

Tavoitteena on parantaa Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisten alojen kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Kehitämme SSH-alojen osaamista ja näkökulmia ihmiskunnan suurten haasteiden ymmärtämiseksi ja ratkaisemiseksi.

Keinojamme uusien tieteellisten aloitteiden edistämiseksi ovat:

  • Aloitamme tutkimusjohtamisen pilottikoulutusohjelman SSH-alojen tutkijoille syksystä 2020 alkaen.
  • Järjestämme monitieteisiä seminaareja kampuksen yksiköiden rajat ylittävistä teemoista.
  • Alkuvaiheessa tuemme monitieteisiä tutkimusryhmiä myöntämällä siemenrahaa yhteistyön aloittamiseksi. Toiminnan vakiintuessa tavoitteenamme on rakentaa kampuksen yksiköiden yhteisiä tutkimusohjelmia.
  • Edistämme filosofista ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta SSH-alojen toimintavoista, tuloksista ja vaikutuksista. 
  • Tuemme SSH-alojen tutkimusyhteistyötä, luonnontieteiden, lääketieteiden ja teknisten tieteiden kanssa sekä yhteistyötä yliopiston ulkopuolisten kumppaneiden kanssa.

Jos sinulla on kommentteja tai kysyttävää HSSH-Tutkimukseen liittyen, laita viestiä pekka.a.makela@helsinki.fi

Helsingin yliopiston monitieteisiä tutkimusaloitteita ja -yksiköitä SSH-aloilla

HSSH:n tehtävänä on vahvistaa monitieteistä yhteistyötä. Tavoitteenamme on luoda kannustava tutkimuskulttuuri ja vetovoimainen tutkimusympäristö kaikille SSH-alojen tutkijoille.