Rahoitus tutkimusryhmille

Henkilö kirjoittaa mustekynällä muistiinpanoja valkoiselle paperille.

Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen instituutti (HSSH) tukee keskustakampuksen tiedekuntien tutkimusryhmiä ja niiden monitieteistä tutkimusta vuosittain haettavalla tuella. Ensimmäinen hakukierros on nyt auki ja päättyy perjantaina 17.9. klo 24.00.

Ensimmäinen hakukierros toteutetaan ripeällä aikataululla, sillä tuki on käytettävä vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tutkimusryhmät voivat hakea rahoitusta itse kuvaamiinsa tarpeisiin, aloitteisiin ja yhteisprojekteihin. Tukea voi hakea esimerkiksi:

  • laitehankintoihin, jotka rakentavat keskustakampuksen yhteistä tutkimusinfrastruktuuria,
  • aineistojen hankinnan tukemiseen,
  • jo kerättyjen aineistojen jatkokäyttöön jalostamiseen,
  • tutkimusryhmien välisen yhteistyön uusien avausten mahdollistamiseen ja tällaisten ideoiden julkaisemiseen,
  • kansainvälisen tutkimusrahoituksen edellyttämisen verkostojen rakentamiseen tai
  • muihin hyvin perusteltuihin aloitteisiin.

Rohkaisemme tutkimusryhmiä ideoimaan myös tuen tarpeita, joita ole kuvattu listassa. Ensimmäisen kierroksen haku auttaa näin myös tarkentamaan tulevien hakujen kuvausta.

Tukea myönnetään ensisijaisesti aloitteille ja hankkeille, jotka edistävät humanis-yhteiskuntatieteellisen alan tutkimusryhmien ja niiden monitieteisen yhteistyön kehittämistä. Tutkimusryhmät voivat hakea tukea myös yhdessä. Tukea myönnetään vain Helsingin yliopiston keskustakampuksen tutkimusryhmille.

Hakuohjeet

Hakemuksessa tulee olla perusteltu kuvaus aloitteesta, sen tavoitteista sekä siitä, millaista lisäarvoa nykyiseen toimintaan nyt haettu rahoitus tuo. Lisäksi sen tulee sisältää lyhyt käyttösuunnitelma haetuille kustannuksille sekä kuvaus hankkeen toteutuksesta ja aikataulusta. Nyt rahoitettavien aloitteiden maksimikoko on 15 000€.

Hakemuksen tulee olla yhteystietoineen ja perusteluineen korkeintaan kolmen sivun mittainen PDF-tiedosto. Hakemuksia arvioiva ryhmä voi tarvittaessa pyytää lisätietoja.

Hakemukset jätetään osoitteisiin: kustaa.multamaki@helsinki.fi ja risto.kunelius@helsinki.fi

Miten päätökset tehdään?

Tuen jakamista koskevat päätökset valmistelee HSSHn johtajan kokoama työryhmä. Tuen jakamisesta päättää HSSH:n johtoryhmä syyskuun aikana, ja myönnetyt resurssit ovat käytettävissä heti.

HSSH avaa myöhemmin syksyllä vuoden 2022 tutkimusryhmien tuen, ja siitä ilmoitetaan erikseen.

Ilmoita tutkimusryhmäsi yhteistyöverkostoon

Monitieteisten tutkimusryhmien toiveet ja tarpeet ovat instituutin toiminnan ydintä. Jos ryhmäsi ei vielä ole osa verkostoa, vastaamalla verkkokyselyyn ryhmäsi pääsee mukaan. Verkoston kanssa HSSH haluaa kehittää toimintaa, joka tukee humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen alan tutkimusta ja ryhmien välistä yhteistyötä.

Lisätietoja antaa insituutin johtaja Risto Kunelius.

risto.kunelius@helsinki.fi, puh: 040-1904085. Soittopyynnön voi jättää tekstiviestinä.