Monitieteinen tutkimus

Yellow and pink smoke. One person behind the smoke. Black background.

Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen instituutti edistää, koordinoi ja tukee monitieteistä tutkimusyhteistyötä humanistis-yhteiskuntatieteellisillä aloilla. Rakennamme uutta, tieteenalat ylittävää tutkimuskulttuuria, joka luo edellytyksiä uusiin tutkimuksellisiin avauksiin ja edistää SSH-tutkimusalojen sisällöllistä sekä metodologista uudistumista.

Tavoitteena on parantaa Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisten alojen kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Kehitämme SSH-alojen osaamista ja näkökulmia ihmiskunnan suurten haasteiden ymmärtämiseksi ja ratkaisemiseksi.

Helsingin yliopiston monitieteisiä tutkimusaloitteita ja -yksiköitä SSH-aloilla

HSSH:n tehtävänä on vahvistaa monitieteistä yhteistyötä. Tavoitteenamme on luoda kannustava tutkimuskulttuuri ja vetovoimainen tutkimusympäristö kaikille SSH-alojen tutkijoille.