Metodologinen yksikkö

Hahmo hämärässä. Hänen ympärillä kulkee useita valoviivoja.

Metodologinen yksikkö muodostuu neljästä erityyppisten tutkimusaineistojen ja analyysimenetelmien asiantuntijoista sekä teknisistä avustajista, jotka liittyvät tiimiin myöhemmin. Yksikön tehtävänä on kehittää alan tutkimusmenetelmiä ja tukea keskustakampuksen tutkimusryhmiä aineiston hallintaan sekä tutkimusmenetelmiin ja -infrastruktuuriin liittyvissä kysymyksissä. Metodologinen yksikkö on ainutlaatuinen ihmistieteiden alalla Suomessa, sillä tiettävästi muissa yliopistoissa ei ole ryhmää, jonka tehtävä on yhtä laaja.

Heta
Moustgaard
yliopistotutkija
Tutkimusyksiköt
Tieteenala Sosiologia, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

Heta Moustgaard on väestötieteilijä ja kansanterveystieteilijä, joka tutkii terveyden ja hyvinvoinnin eriarvoisuutta laajoilla, viranomaisrekistereiden yhdistelyyn perustuvilla väestöaineistoilla. Moustgaard pitää tärkeänä sitä, että yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kentälle tuodaan vahvempaa kausaalisten menetelmien tuntemusta. Hän on työskennellyt paljon rekisteriaineistojen parissa ja uskoo, että perinteisten kvantitatiivisten aineistojen analyysissa tapahtuneesta kehityksestä voi olla hyötyä myös uusien Big Dataan pohjautuvien tutkimusmenetelmien kehityksessä.

Jouni
Tuominen
yliopistotutkija
Digitaalisten ihmistieteiden osasto
Tieteenala Muut humanistiset tieteet, Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet

Jouni Tuominen on tietojenkäsittelytieteilijä tietämystekniikan alalla. Työssään hän soveltaa laskennallisia menetelmiä ihmistieteiden tutkimuskysymysten ratkomiseen, ja on työskennellyt paljon erityisesti erilaisten kulttuuriperintöaineistojen parissa. Tuominen on kiinnostunut kehittämään digitaalisia tutkimuskäytäntöjä ja työkaluja, joiden avulla voidaan muun muassa kuvata entistä tarkemmin ja konkreettisemmin, miten tutkimustuloksiin on päästy. Lisäksi Tuomista kiinnostaa tutkijoiden datanlukutaidon edistäminen. Tuominen työskentelee myös Aalto-yliopistossa linkitetyn datan infrastruktuurien kehityksen parissa.

 
Matti
Pohjonen
yliopistotutkija
Oikeustieteellinen tiedekunta

Matti Pohjonen on media-antropologi, joka on väitellyt Lontoon yliopistosta, School of Oriental and African Studies (SOAS) yksiköstä. Hän on kiinnostunut digitaalisesta antropologiasta, tieteenfilosofiasta ja laskennallisten menetelmien hyödyntämisestä ihmistieteiden alalla. Pohjosen tutkimusaiheita ovat olleet esimerkiksi somekeskusteluiden vihapuhe, ekstremismi ja konfliktianalyysi erityisesti globaalissa kontekstissa. Pohjonen innostuu digitaalisten menetelmien mahdollisuuksista, mutta on samalla huolissaan, jos tieteellis-filosofiset pohdinnat ja eettiset kysymykset jäävät teknologisen kehityksen taustalle. ”Tarvitaan syväluotaavaa humanistista ja yhteiskuntatieteellistä keskustelua”, Pohjonen sanoo.

Sointu
Leikas
yliopistotutkija
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Psykologia

Sointu Leikas on kiinnostunut ihmisten arkipäiväisestä käyttäytymisestä ja persoonallisuus- ja sosiaalipsykologian rajapinnoista. Hän on innostunut yhdistämään käyttäytymistieteellistä tutkimusta ja digitaalisia mahdollisuuksia uusiin käytännön sovelluksiin, joista on monipuolista hyötyä tutkijoille. Leikas on väitellyt psykologiasta Helsingin yliopistosta, ja on persoonallisuuspsykologian dosentti.