Infrastruktuuritoimikunta

HSSH:n tutkimusinfrastruktuuritoimikunta suunnittelee ja toteuttaa instituutin piirissä tehtävää tutkimusinfrastruktuurien koordinointi- ja kehittämistyötä. Alkuvaiheessa toimikunnan tehtävänä on Helsingin yliopiston SSH-alojen tutkimusinfrastruktuureja koskevan vision luominen sekä instituuttiin perustettavan Methodological and Technical Unit -yksikön (MTU) toimenkuvan suunnittelu.

Toimikunnan jäsenet nimitetään perustajatiedekuntien henkilöstöstä enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. He edustavat monipuolisesti Helsingin yliopiston SSH-alojen aineistonkeruu- ja käsittelytapoja.

Eetu
Mäkelä
apulaisprofessori, toinen kausi
Digitaalisten ihmistieteiden osasto
Tieteenala Muut humanistiset tieteet, Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet