Metodologian kehitys

Hahmo hämärässä. Hänen ympärillä kulkee useita valoviivoja.

Instituutin ydintehtäviin kuuluu humanistisen ja yhteiskuntatieteellisten alojen tutkimusinfrastruktuurien ja -menetelmien kehittäminen. HSSH pyrkii tukemaan tutkijoita tutkimuksen digitaalisten resurssien ja työkalujen hyödyntämisessä. Tavoitteena on luoda alusta, jonka kautta SSH-alojen tutkijat voivat saada tutkijalähtöisesti ja matalalla kynnyksellä tukea tutkimusinfrastruktuureihin ja -metodeihin liittyvissä kysymyksissä. Kehitystyötä edistävät metodologisen yksikön asiantuntijat yhdessä instituutin johtajan ja infrastruktuuritoimikunnan kanssa.