Julkaisut

HSSH Reports  and  Working  Papers

Julkaisusarja on tarkoitettu Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisten alojen tutkimusraporteille, työpapereille ja muille kirjoituksille, jotka on suunnattu tieteenalarajat ylittävälle akateemiselle lukijakunnalle erityisesti keskustakampuksen tutkimusalojen piirissä.

Julkaisut ovat pääsääntöisesti verkkojulkaisuja ja ilmaiseksi luettavissa sekä ladattavissa. Julkaisukieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti. Julkaisun toimituskuntana toimii alkuvaiheessa HSSH:n työvaliokunta, johon saat yhteyden HSSH:ntutkimuskoordinaattorien kautta.

HSSH suunnittelee käynnistävänsä julkaisutoimintaa myös tieteellisesti korkeatasoisille monitieteisille tutkimusjulkaisuille.

Julkaisut vuonna 2020