Infra

Hahmo hämärässä. Hänen ympärillä kulkee useita valoviivoja.

HSSH-Infra on humanistis-yhteiskuntatieteellisten alojen yhteinen, tutkimusinfrastruktuurien käyttöä ja kehittämistä edistävä keskittymä Helsingin yliopistossa. HSSH-Infra tekee yhteistyötä muiden kansallisten ja kansainvälisten infrastruktuuritoimijoiden kuten kirjastojen, arkistojen, datapalveluiden ja valtion tutkimuslaitosten kanssa. Instituutti kerää yhteen kampuksen tutkimusvälineistöä ja koordinoi niiden käyttöä. Tulevaisuudessa on tarkoitus tarjota myös tutkimusvälineistön hankintaan, ylläpitoon ja käyttöön liittyviä palveluja.

HSSH tukee tutkimusaineistoihin liittyvien yhteisten käytäntöjen ja palveluiden kehittämistä yhdessä tiedekuntien ja yliopiston palveluorganisaatioiden kanssa mm. seuraavilla alueilla:

  • Henkilötietoja sisältävien aineistojen kerääminen, tallentaminen, säilytys ja jakaminen 
  • Yliopiston ulkopuolella sijaitsevien aineistojen hankkiminen ja käyttäminen
  • Tutkimusorganisaatioiden yhteiskäytössä olevien aineistojen säilyttäminen
  • Aineistojen omistus-, käyttö- ja hallintaoikeuksia koskevien kysymysten ratkaiseminen
  • Tutkimusetiikka