Yhteistyökumppanit ja verkostot

Helsingin yliopistomuseo tekee jatkuvaa yhteistyötä museoiden ja muiden toimijoiden kanssa. Toimimme erilaisissa verkostoissa, ja teemme sisältöyhteistyötä ja osallistumme museoalan kehittämiseen.

Arjenhistoria.fi on Työväenmuseo Werstaan, Työväen Arkiston, Kansan Arkiston, Tekniikan museon, Sähkömuseo Elektran, Helsingin yliopistomuseon, Päivälehden museon, Suomen siirtolaisuusmuseon ja Kultamuseon yhteinen verkkoportaali.

Finna.fi on kansallinen Suomen museoiden, kirjastojen ja arkistojen verkkoportaali. Finnassa pääset katselemaan esimerkiksi Helsingin yliopistomuseon aineistoja, jotka eivät ole näytteillä museon tiloissa, ja joihin vain tutkijat ovat päässeet aiemmin käsiksi.

TAKO on ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto. Se koordinoi museoiden välistä kokoelmayhteistyötä sekä museoiden nykydokumentointia päällekkäisyyksien välttämiseksi.

University Museums and Collections eli UMAC on Kansainvälisen museoneuvoston ICOM:n alakomitea. Se edistää tieteen ja opetuksen historian tutkimusta, yliopistomuseoiden yleistä arvostusta sekä alan kansainvälistä verkostoitumista ja yhteistyötä.

Helsingin yliopistomuseo ja Jyväskylän yliopiston tiedemuseo järjestivät yhteistyössä kansainvälisen UMAC-konferenssin syyskuussa 2017. Konferenssin kotisivuilla on nähtävissä muun muassa kuvagalleria tapahtumapäivien ajalta.

Universeum on Euroopan laajuinen, akateemisen kulttuuriperinnön vaalimiseen, tutkimukseen ja saavutettavuuden edistämiseen tähtäävä verkosto.