Yhteistyökumppanit ja verkostot

Museoalalle suuntautuvaa koulutusta on Helsingin yliopistossa annettu museoalan aineiden yhteydessä jo 1960-luvulla. Museologian toimisto sijaitsee Topeliassa osoitteessa Unioninkatu 38 D, 2. krs.

Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus on Helsingin yliopiston erillislaitos, joka säilyttää ja ylläpitää luonnontieteellisiä kansalliskokoelmia sekä harjoittaa niihin liittyvää tutkimusta.

Werstas on Tampereella Finlaysonin vanhalla tehdasalueella sijaitseva valtakunnallinen sosiaalihistorian ja työelämän erikoismuseo. Werstas koordinoi Akseli-konsortiota, johon Helsingin Yliopistomuseo yhdessä useiden museoiden ja arkistojen kanssa kuuluu. Akseli-konsortion jäsenet käyttävät yhteistä tietokantaa kokoelmien hallintaan.

Arjenhistoria.fi on Työväenmuseo Werstaan, Työväen Arkiston, Kansan Arkiston, Tekniikan museon, Sähkömuseo Elektran, Helsingin yliopistomuseon, Päivälehden museon, Suomen siirtolaisuusmuseon ja Kultamuseon yhteinen verkkoportaali.

Finna.fi on kansallinen Suomen museoiden, kirjastojen ja arkistojen verkkoportaali. Finnassa pääset katselemaan esimerkiksi Helsingin yliopistomuseon aineistoja, jotka eivät ole näytteillä museon tiloissa, ja joihin vain tutkijat ovat päässeet aiemmin käsiksi.

TAKO on ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto. Se koordinoi museoiden välistä kokoelmayhteistyötä sekä museoiden nykydokumentointia päällekkäisyyksien välttämiseksi.

University Museums and Collections eli UMAC on Kansainvälisen museoneuvoston ICOM:n alakomitea. Se edistää tieteen ja opetuksen historian tutkimusta, yliopistomuseoiden yleistä arvostusta sekä alan kansainvälistä verkostoitumista ja yhteistyötä.

Helsingin yliopistomuseo ja Jyväskylän yliopiston tiedemuseo järjestivät yhteistyössä kansainvälisen UMAC-konferenssin syyskuussa 2017. Konferenssin kotisivuilla on nähtävissä muun muassa kuvagalleria tapahtumapäivien ajalta.

Universeum on Euroopan laajuinen, akateemisen kulttuuriperinnön vaalimiseen, tutkimukseen ja saavutettavuuden edistämiseen tähtäävä verkosto.