Piirustussalin historia

Piirustussali on ajan saatossa tarjonnut usealle merkittävälle taiteilijalle kasvualustan myöhemmille taiteellisille opinnoille ja urille. Piirustuksenopettajina yliopistolla ovat toimineet muun muassa Magnus von Wright, Adolf von Becker, Eero Järnefelt ja Åke Hellman.

Taiteen opetuksella on pitkä historia Helsingin yliopistossa. Piirustusopetuksen juuret ulottuvat yliopiston varhaisvaiheisiin. Eurooppalaisissa yliopistoissa on ollut 1600-1700-luvuilta lähtien erilaisia harjoitusmestareita käytännön taitoja opettamassa. Akateemista koulutusta oli tapana täydentää muun muassa miekkailulla, ratsastuksella, musiikilla, tanssilla ja piirustuksella.

Ensimmäisen varsinaisen piirustusmestarinsa silloinen Turun akatemia sai vuonna 1708, kun tukholmalainen maalari Johan Oppenort palkattiin tehtävään. Piirustusopetuksen alkamisen ajankohta on kuitenkin tulkinnanvarainen, sillä piirustustaide tuli yliopiston piiriin jo 1600-luvulla Turun akatemian kaivertajien myötä. Piirustusmestarin toimi vakiintui Helsinkiin muuton jälkeen 1830-luvulla. Piirustussalin tiedetään tuolloin sijainneen Keisarillisen Aleksanterin yliopiston uuden, Carl Ludvig Engelin suunnitteleman päärakennuksen Fabianinkadun puoleisessa sivurakennuksessa. Vuonna 1870 piirustussali muutti uuteen, Senaatintorin laidalla sijaitsevaan Arppeanum-rakennukseen. Tällöin opettajana toimi Pariisissa oppinsa saanut Adolf von Becker.

Adolf von Becker edusti modernia taidenäkemystä ja järjesti opetuksen ulkomaisten esikuvien mukaan. Hän sai myös paljon oppilaita. Yksi heistä oli Albert Edelfelt, joka opiskeli historiallis-kielitieteellisessä tiedekunnassa ja kävi samalla Piirustussalilla opiskelemassa. Adolf von Becker perusti lisäksi oman yksityisakatemiansa Piirustussalin tiloihin. Myös naisopiskelijat olivat tervetulleita sinne lukukausimaksua vastaan. Von Beckerin yksityisoppilaita olivat muun muassa Helene Schjerfbeck ja Maria Wiik.

Piirustussalin opettajina on Adolf von Beckerin lisäksi toiminut moni muu merkittävä suomalainen taiteilija, kuten hänen edeltäjänsä Magnus von Wright. 1900-luvulla opettajina toimivat muun muassa Eero Järnefelt, Väinö Blomstedt, Erkki Kulovesi, Åke Hellman ja Pertti Summa.

Piirustussali Fabianinkatu 33:ssa, vuonna 1897 valmistuneessa harjoitussalirakennuksessa. Kuva on Eero Järnefeltin ajalta. Kuvaaja ja tarkka kuvausaika ei tiedossa.Piirustussalin kipsisali Porthaniassa vuonna 2007. Kuvaaja: Timo Huvilinna.Opiskelijoita piirtämässä Piirustussalilla vuonna 1987. Kuvaaja: Atte Rusanen.