Vierailijat

Helsingin kasvatustieteellinen tiedekunta jakautuu kahteen osastoon; Kasvatustieteelliseen osastoon ja harjoittelukouluihin. Helsingin normaalilyseo ja Viikin normaalikoulu ovat Helsingin yliopiston harjoittelukoulut. Kouluissa on lukio-opiskelijoita noin 500 ja yläkoululaisia noin 600, opettajia on 130 ja opetusharjoittelijoita 340.  Lisäksi Viikin normaalikoulussa toimii myös 400 oppilaan alakoulu, jossa on 19 luokanopettajaa, 6-8 aineenopettajaa ja 150 opetusharjoittelijaa. Yhteensä harjoittelukoulut kouluttavat vuosittain noin 500 tulevaisuuden opettajaa. Kaikki koulujen opettajat ovat oppilaiden opettajien lisäksi Helsingin yliopiston opettajankouluttajia. Koulujen ja sitä kautta opettajien perustehtävään kuuluu vahvana osana tutkimuksen tekeminen ja erilainen kokeilu- ja kehitystyö. Monet opettajista ovat luonnollisesti myös oppikirjailijoita ja opetusmateriaalien kehittäjiä.

 

 

Vierailut harjoittelukouluihin

Vierailu Helsingin normaalilyseoon: Yhteyshenkilö Jaana Silvennoinen, jaana.silvennoinen@helsinki.fi, +358 50 448 2085.  Helsingin normaalilyseon yhteystiedot

Vierailu Viikin normaalikouluun: Yhteyshenkilö Erja Schunk, erja.schunk@helsinki.fi, +358 50 317 66 64. Viikin normaalikoulun yhteystiedot

Suomen harjoittelukoulujen verkosto eNorssi