Unesco ASPnet Norssit

Unesco ASPnet ja Agenda 2030 logot

Suomen harjoittelukoulut, norssit, kuuluvat maailmanlaajuiseen UNESCO ASPnet-kouluverkostoon, jonka tarkoituksena on edistää kulttuurienvälistä vuorovaikutusta, rauhaa, kestävää tulevaisuutta ja laadukasta koulutusta. Viime vuosina erityisesti maailmankansalaisuuteen ja kestävään tulevaisuuteen kasvatus sekä ilmastonmuutos ja ympäristönsuojelu ovat nousseet tärkeään rooliin kulttuuri- ja maailmanperintökohteiden turvaamisen ja suojelun kanssa.

Toimintaa kehittääkseen norssit saivat opetushallituksen myöntämän hankerahoituksen vuosille 2019-2021. Hankkeen tavoitteen on kehittää alueellista ja kansallista UNESCO-toimintaa sekä vaikuttaa myös kansainvälisesti, pyrkien kehittämään yhteistyötä erityisesti ns. kolmansien maiden kanssa. Kokemuksia j ahyviä käytäntöjä jaetaan ja kehitetään edelleen.

UNESCO-koulutoiminta näkyy norsseissa opetussuunnitelmatasolla, arjen toiminnassa ja käytännön koulutyössä sekä opetusharjoittelussa. Oppijoiden osallisuus on keskeistä, sillä UNESCOn tavoite "learning to live together" tapahtuu arjen ja juhlan mielekkäiden kokemusten kautta.

UNESCO-koulutoiminta ohjaa Opetushallitus sekä Pariisin UNESCO ASPnet headquarters, joihin raportoidaan vuosittain toiminnasta.