Kestävän kehityksen koulu

Viikin kampukselle rakennetaan aurinkovoimaloita, Elina Raukko

Kestävä kehitys Viikin normaalikoulussa

Viikin normaalikoulussa on tehty jo pitkään kestävän kehityksen työtä, mistä on merkkinä koulullemme myönnetty opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen OKKA-säätiön oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti. Kestävän kehityksen sertifikaatti on myönnetty koulullemme ensimmäistä kertaa kesällä 2011 ja sitä edelsi jo vuonna 2008 saavuttamamme samaisen säätiön ympäristösertifikaatti. Koulumme on mukana myös Vihreä lippu -ohjelmassa sekä osana Viikin kampusta Green Office -ohjelmassa.

Kestävän kehityksen työtä tehdään Viikin Norssissa erityisesti neljän eri ohjelman avulla:

1) OKKA-SÄÄTIÖN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SERTIFIKAATTIIN valitaan kerralla viisi teemaa, joista osa on ekologiseen ja osa sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävään kehitykseen liittyviä. Koulumme teemat olivat ensimmäisessä vuoden 2011 sertifioinnissa vesi ja energia, jätteet, kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy, oppilashuolto ja muu oppimisen tuki sekä koulun omat perinteet ja yhdessä tekeminen. Sertifikaatti on uusittu vuosina 2014, 2017 ja 2020.

Lisää tietoa OKKA-säätiön sertifikaatista ja sen vaatimuksista

2) VIHREÄ LIPPU on päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelma, jota Suomessa koordinoi Fee Suomi (ent. Suomen Ympäristökasvatuksen Seura). Se on osa kansainvälistä Eco-Schools-ohjelmaa ja sopii hyvin yhteen OKKA-säätiön sertifikaatin kanssa. Eco-Schools-kouluja on liki 50 000 maailmassa: lähes kaikissa Euroopan maissa, mutta myös Aasiassa, Afrikassa, Amerikassa ja Australiassa.

Keskeistä Vihreässä lipussa on osallisuus: koulumme oppilaiden ja opiskelijoiden kestävän kehityksen raati on keskeinen toiminnan ideoija ja suunnittelija. Luokat ovat valinneet raatiin edustajansa 5. luokalta lukioryhmiin asti. Apuna toimii henkilökunnan kestävän kehityksen työryhmä, johon kuuluu opettajien lisäksi koulun rehtoriston, keittiön, it-tuen ja vahtimestarien / siistijöiden edustus.

Kestävän kehityksen teemat vaihtuvat puolentoista vuoden välein ja oppilaat ja opiskelijat ovat saaneet valita ne äänestämällä. Koulussamme on toteutettu seuraavat teemat: vesi (2010), energia (2011), lähiympäristö (2012), ilmasto ja ilmastonmuutos (2013-2014), sosiaalisesti kestävä kehitys (2014-2015) sekä jätteet, energia ja metsä (2016-2017). Lukuvuonna 2018-2019 teemoina ovat ravinto ja ekologinen ruuantuotanto sekä hyvinvointi. Lukuvuoden 2019-2020 teeman oli kiertotalous (mutta siitä ei tehty Vihreä lippu -projektia) ja lukuvuoden 2020-2021 teema on luonnonvarojen säästäminen. 

Lisää tietoa Vihreästä lipusta

3) GREEN OFFICE on toimistoille tarkoitettu WWF:n ympäristöpalvelu, joka sopii myös koulumaailmaan, joka on osin toimistomainen ympäristö tietokoneineen, lamppuineen ja papereineen. Helsingin yliopiston Viikin kampus on saanut Green Office -tunnuksen ja Viikin Norssi osana sitä: auditoinnit on toteutettu 2012 ja 2017.

Viikin kampukselle on rakennettu Suomen suurimpiin kuuluva aurinkovoimala. Voimalan nimellisteho on 1,2 megawattia ja aurinkokennot sijaitsevat kampusrakennusten katoilla. Ikävä kyllä pyynnöistä huolimatta Viikin normaalikoulun katolle ei ole asennettu paneeleita, koska niiden tuottamaa energiaa ei pystytä hyödyntämään kesäaikaan, kun koulu on kiinni.

Lisää tietoa Green Office -palvelusta

4) Viikin normaalikoulu on osa UNESCO-kouluverkostoa.

Teemojen lisäksi kestävä kehitys on osa koulun jokapäiväistä arkea niin jätteiden lajittelussa kuin opetuksessakin – kestävä kehitys huomioidaan kaikkien koulun oppiaineiden yhteydessä. Toimintaan kuuluu tempauksia kuten roskatalkoita, ja esimerkiksi retkiä Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle tai Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen. Yksi esimerkki on myös yhdeksäsluokkalaisten ekoteko: nuoret saavat ideoida maapalloa hyödyttävän ekoteon, jonka he pystyvät itse toteuttamaan. He sitoutuvat ideaansa sovituksi ajanjaksoksi, vaikkapa viikoksi. Kysymyksessä ovat yksinkertaiset asiat kuten suihkuveden kulutuksen vähentäminen, ruokailutottumusten muuttaminen tai pyöräilyn lisääminen.