Viikin normaalikoulun tutkimuslupa

Helsingin yliopiston harjoittelukouluissa tarvitaan erikseen haettava lupa kaikkiin tutkimuksiin, opinnäytteisiin, selvityksiin ja  kehittämishankkeisiin, joissa kerätään tai käsitellään koulujen oppilaita, opiskelijoita tai henkilökuntaa koskevia tietoja.

Tutkimuslupahakemuslomakkeen voit ladata tästä. Täytetyn hakemuksen liitteineen voi palauttaa tänne. Varmista, että kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet ovat mukana hakemusta lähettäessä. Puutteellinen hakemus tai puuttuvat liitteet voivat viivästyttää tutkimusluvan myöntämistä. 

Tutkimusluvan hakijan oletetaan olevan perehtynyt  henkilötietojen ja tutkimusaineiston  käsittelyä koskevaan ajantasaiseen lainsäädäntöön.  Erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen määräysten  huomioiminen on keskeisen tärkeää.  

Alle 15-vuotiaiden lasten huoltajilta  tulee hankkia erillinen suostumus tutkimukseen osallistumiseen. Ilman ko. suostumusta alle 15-vuotiaiden osallistuminen tutkimukseen ei ole mahdollista. 15-17-vuotiaat nuoret voivat osallistua oppilaitoksessa tehtävään tutkimukseen omalla suostumuksellaan, mutta tällöin huoltajia tulee tiedottaa ennalta tutkimuksesta. 

Lukuvuoden aikana jätettyjen hakemusten käsittelyaika on n. kuusi viikkoa.

Lupalomake palautetaan tänne.