Tutkimus ja kehitystyö

Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnalla (TutKoKe) on tärkeä osa harjoittelukoulujen toimintaa. Jokaisessa harjoittelukoulussa toimii TutKoKe-toimintaa koordinoiva työryhmä. Harjoittelukoulujen opettajia kannustetaan tekemään omaa tutkimusta sekä erilaisia kehittämis- ja kokeiluhankkeita. TutKoKe-toiminnan eräänä keskeisenä tavoitteena on tehdä tunnetuksi ja näkyväksi tätä toimintaa.

Viikin normaalikoulun tutkimuslupaohje ja siihen liittyvät lomakkeet

Helsingin yliopiston harjoittelukoulujen yhteiselle tutkimus ja kehitystyö -sivustolle.

Wimshurstin influenssikoneKemian oppituntiWanhoja esineitä