Opetusharjoittelu

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu on kouluyhteisö, jossa opiskelevat peruskoulun ala- ja yläluokkalaiset esikoululaisista alkaen, lukiolaiset sekä opettajaharjoittelijat. Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan yksikkönä vastaamme opettajien perus- ja täydennyskoulutuksesta.

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti Viikin normaalikoulussa on hyvä oppia ja turvallista työskennellä yhdessä. Koulun kaikessa toiminnassa pyritään kestävän kehityksen elämäntapaan.

Lisätietoa Helsingin yliopiston harjoittelukoulujen opetusharjoittelusta löydät koulujemme yhteiseltä sivulta.

Koulukirjastossa on hyvä opiskella.