Opiskelijaksi Viikin normaalikouluun

Perinteikäs kärkikoulu

Koulun historia alkaa jo vuodesta 1869 ensimmäisenä suomenkielisenä tyttökouluna. Vuonna 2019 koulu täytti 150 vuotta. Tukeudumme perinteisiin mutta samalla suuntaamme ennakkoluulottomasti tulevaisuuteen. Koulumme on arvostettu sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla mm. monien vierailujen ja hankkeiden muodossa. Kestävän kehityksen toimintamme on saanut sertifikaatin vuonna 2008 ja se on päivitetty vuosina 2011, 2014 ja 2017. Lisäksi saimme Vihreän lipun vuonna 2010. Ylioppilaskirjoitustuloksemme ovat maan kärkiluokkaa ja lukiossamme voit suorittaa jo lukioaikana korkeakouluopintoja. 

Yliopiston koulu

Viikin norssi on Helsingin yliopiston koulu, jossa opiskelee noin 250 lukiolaista. Lukio painottaa laaja-alaista yleissivistystä ja uuden teknologian käyttöä opiskelussa. Koululla on kestävän kehityksen sertifikaatti ja Vihreä lippu. Lukion aikana on mahdollista suorittaa yliopisto-opintoja, puheviestinnän päättökoe ja useita lukiodiplomeja. Vuosittain toteutamme lukioproduktiona musikaalin. Lukio-opintoja tukee koulumme yhteisöllisyys ja opiskelijoita arvostava ilmapiiri. Samassa rakennuksessa toimii myös peruskoulu. Yliopiston kouluna meillä on myös opettajankoulutustehtävä. Tähän liittyen tutkimme, kokeilemme ja kehitämme uusia oppimisen ja opettamisen menetelmiä, työtapoja ja oppimateriaaleja. Ryhmäkokomme ovat keskimääräistä pienemmät.

Viikin normaalikoulun lukiolaisten tekemä esittelyvideo vuodelta 2021 löytyy tästä.

Moderni lukio

Modernin koulun tilat ovat toimivat ja viihtyisät. Luokkatilat muodostavat aineittain soluja, jotka tuovat suureen koulurakennukseen useita opiskelijoiden oleskelutiloja. Koulu tarjoaa runsaasti soveltavia ja syventäviä kursseja. Erityisesti näitä on taito- ja taideaineissa, kuten kuvataiteessa, musiikissa, liikunnassa, kotitaloudessa ja käsityössä. Myös kieliohjelma on monipuolinen. Yliopisto-opintoja tarjotaan mm. biologiassa, fysiikassa, historiassa, kemiassa, maantieteessä, matematiikassa ja tietotekniikassa. Koulussa on aktiivista oppilaskunta- ja tutortoimintaa, kestävän kehityksen toimintaa sekä erilaisia musiikki- ja ilmaisuproduktioita. Koulu painottaa hyvää ja turvallista oppimisympäristöä. Luokkatiloissa on ajanmukainen tekniikka mm. opetusvälineiden, ilmastoinnin ja valaistuksen osalta.

Laaja kielitarjonta

A-kielet: englanti, ranska, ruotsi, saksa B1: ruotsi B2: espanja, ranska, saksa, venäjä B3: espanja, ranska, saksa, venäjä

Lukiodiplomit

Kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta, media, musiikki, tanssi

Yhteistyö

Tärkein yhteistyötahomme on Helsingin yliopisto, jossa lukiolainen voi suorittaa tiettyjä opintoja jo lukioaikana. Tähän liittyen lukiolainen voi osallistua myös mm. geenitekniikan laboratoriokurssille Viikin kampuksella tai olla mukana kansainvälisissä hankkeissa kuten Cern-ydintutkimuskeskus. Taloudellisen Tiedotustoimiston (TAT) kanssa toteutamme myös kansainvälisiä yhteiskuntaopin kursseja.

Liikenneyhteydet

Yhteystietojen lopussa on ohjeita Viikin normaalikoulun lukioon saapumisesta.

Keskiarvorajoja

Alin keskiarvoraja oli keväällä 2020 9,25, keväällä 2019 9,23 ja keväällä 2018 9,58

 

Avoimien ovien päivät

Tilaisuudessa näytetyt diat löydät tästä:

 

Tästä linkistä näet lukiolaistemme tekemän esittelyvideon.

Lukion avoimet ovet järjestettiin

MA 11.1.2021 klo 13:30-

Ma 11.1.2021 klo 18.00 (iltatilaisuus erityisesti huoltajille)

Ma 1.2.2021 klo 13.30

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan kouluumme, sen rakennukseen ja toimintaan sekä omiin mahdollisuuksiisi opiskella lukiossamme - tänä vuonna virtuaalisesti! Tilaisuus striimataan koulustamme, mukana ovat rehtori, opot ja tutorit, ja lopuksi sinulla on mahdollisuus chattailla tutoreidemme kanssa.

yst.

Marja Martikainen

lukion rehtori

Deutsches Sprachdiplom (DSD)

Saksan kielidiplomi, Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz eli DSD on virallinen kielitutkinto, josta vastaavat Saksan liittotasavallan opetusviranomaiset. Kielidiplomikokeet koostuvat neljästä osiosta, jotka mittaavat tekstin tuottamisen taitoa, kuullun ymmärtämistä, luetun ymmärtämistä ja suullista kielitaitoa. Koko tutkinto suoritetaan koulussamme. Kirjalliset kokeet tarkastetaan ja arvioidaan Saksassa, mutta suullinen koe arvioidaan koulussamme. Tutkinnon suorittaminen on Viikin normaalikoulun lukion opiskelijoille maksutonta.

DSD I vastaa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1 ja sitä voi hyödyntää mm. haettaessa työharjoitteluun tai työhön saksalaiselle kielialueelle.

DSD II vastaa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B2 tai C1 ja yhdessä suomalaisen ylioppilastutkintotodistuksen kanssa se avaa ovia Saksan, Itävallan tai Sveitsin yliopistoihin ja korkeakouluihin.

DSD-kokeita järjestetään vuosittain yli 60 maassa virallisesti hyväksytyissä PASCH-kouluissa (Schulen – Partner der Zukunft), joihin Viikin normaalikoulun lukiokin kuuluu.
Kysy lisää DSD-tutkinnon suorittamisesta saksankielen opettajilta.
Voit lukea lisätietoa myös DSD:n virallisilta kotisivuilta

DELF-kielitutkinnot

Koulumme on virallinen DELF-koekeskus.

•- Viralliset Ranskan opetusministeriön kansainväliset tutkinnot
•- Kaikki tasot A1-B2
•- Diplomit voimassa pysyvästi

Tutkinnot soveltuvat jokaiselle, joka tarvitsee diplomin kielitaidostaan ammattia tai opintoja varten. Tutkinnot voidaan suorittaa yksi tai useampi kerrallaan kokelaan haluamassa järjestyksessä, yhdessä tai useammassa maassa ilman aikarajoituksia. Ylimpien tasojen menestyksellinen suorittaminen on samalla reitti jatko-opintoihin Ranskassa.

Kevään yhteishaussa voit hakea elokuussa alkavaan koulutukseen. Haet samalla hakulomakkeella ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen.

  • hakuaika helmi-maaliskuussa
  • samalla hakulomakkeella voit hakea enintään viiteen eri koulutukseen.
  • valinnan tulokset saat kesäkuussa
  • oppilaitokset järjestävät lisähakuja mahdollisille vapaille opiskelupaikoille.
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun lukio jakaa vuosittain stipendejä eri rahastojen tuotosta lukio-opiskelijoille. Rahastot ovat osa Helsingin yliopiston rahastoja. Stipendien jakoperusteet vaihtelevat rahastojen alkuperän mukaan.
 

Haluatko lahjoituksellasi tukea lukiolaisten stipendejä Viikin normaalikoulussa?

Kouluneuvos Reijo Honkasen rahasto Helsingin yliopistossa ottaa vastaan lahjoituksia. Rahastosta jaetaan vuosittain stipendejä Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun lukio-opiskelijoille. Reijo Honkanen toimi Viikin normaalikoulun lukion rehtorina vuosina 1993-2019.

Lahjoituksen voi tehdä verkossa osoitteessa: onlinedonation.helsinki.fi tai Helsingin yliopiston rahastojen tilille: FI32 1572 3000 0300 72 (NDEAFIHH) viestillä "Reijo Honkasen rahasto". Lisätietoja Helsingin yliopiston rahastoista ja mm. verovähennysoikeudesta: www.helsinki.fi/lahjoita