Viikin normaalikoulu etsi juhlavuonnaan entisiä oppilaita ja opiskelijoita ja sitä varten perustettiin facebookin ryhmä

Ryhmän tarkoituksena oli toimia apuna Viikin ja Haagan norssin entisten ja nykyisten muusikoiden koollekutsumisessa koulumme 150-vuotisjuhlaa varten. Harjoitukset ja muut käytännön asiat sovittiin etänä. Juhla järjestettiin Finlandia-talolla 13.4.2019.

 

Koulumme juhlavuodelle on valittu viisi erityisteemaa, jotka nivoutuvat yhteen myös koulun kestävän kehityksen teemojen kanssa. Teemoihin tutustutaan alakoulun puolella kullakin luokalla vapaassa järjestyksessä vuoden mittaan. Yläkoulussa ja lukiossa teemoja käsitellään mm. yhteisissä päivänavauksissa, joita varten kokoonnutaan auditorioon joka aamu jo pitkän perinteen mukaan.

Kuvia ja tarkempaa tietoa löytyy muutamasta poiminnasta täältä.

ELO- JA SYYSKUUSSA (1. jakso) teemana on oma koulu ja sen historia

Teeman mukaisesti olemme päivänavauksissa mm. tutustuneet koulun perustamisvaiheisiin, koulumme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan, kuulleet 150-vuotisjuhlatuotteista, millaista koulussamme oli 1980-luvulla, mitä kaikkea Viikin kampukselta löytyy ja meille on avattu kouluravintolan katossa roikkuvan Kaarina Kaikkosen taideteosta Kohti aurinkoa, kohti kuuta.

LOKA- JA MARRASKUUSSA (2. jakso) teema on ravinto ja ekologinen ruuantuotanto

Luvassa on pohdintaa mm. ravinnontuotannon ja ilmastonmuutoksen yhteyksistä, kotiviljelystä ja eläintenpidon eettisistä kysymyksistä. Lisäksi koulun historiaan liittyen kuullaan ainakin 30 vuotta koulussamme opettaneen opettajan muistelmia ja miten koulumme joulunäytelmäperinne on syntynyt ja kehittynyt.

JOULU- JA TAMMIKUUSSA (3. jakso) teemana on hyvinvointi

Teeman pohjalta odottelemme koulullemme useita entisiä oppilaita kertomaan hyvinvoinnista omasta näkökulmastaan: mikä merkitys omalla kielellä on hyvinvoinnille? Miten teatteri voi edistää hyvinvointia? Mikä on demokratian ja osallistumismahdollisuuksien merkitys? Lisäksi pohdimme lukemista ja hyvinvointia, miten aivot saadaan voimaan hyvin ja miten omaa jaksamista voisi tukea.

HELMI- JA MAALISKUUSSA (4. jakso) teemana on oman koulun historia ja tasa-arvoinen koulutus

Kuulemme muun muassa ”entisaikojen” opetusharjoittelusta, millaista koulussamme oli sota-aikaan, millaisia olivat 1950-luvun tyttökoululaiset ja miltä tuntui ensimmäisistä pojista tulla tänne tyttöjen keskelle 1970-luvulla.

HUHTI- JA TOUKOKUUSSA (5. jakso): tulevaisuus

Millaiseksi tulevaisuus kuvataan romaaneissa? Entä taiteessa? Millaisia ovat ehkä tulevaisuuden keksinnöt? Entä tulevaisuuden koulu?

Valtakunnallisen Kodin ja koulun päivän aattona järjestettiin vanhempainyhdistyksemme Viikin Norssin Tuen aloitteesta Huoltajasymposium, jonne oli ilmoittautunut sata osallistujaa. Tilaisuus alkoi juhlavuoden täytekakkukahveilla, jonka yhteydessä oli mahdollista ostaa koulun juhlavuoden tuotteita.

Tilaisuuteen oli kutsuttu puhujaksi Helsingin yliopiston professori Kirsi Tirri, joka kertoi Kopernikus-tutkimuksesta, jossa eri ikäiset koulumme oppilaat ovat olleet tutkimusjoukkona. Tutkimus pohjaa Carol Dweckin asenneteoriaan, jossa on kaksi eri suhtautumistapaa omaan osaamiseen: omat ominaisuudet nähdään muuttumattomina tai muokattavina. Nyt näitä asenteita on pystytty todentamaan myös neurologisilla mittauksilla, joita oppilaillemme on tehty.

Koulumme opettaja FT Reetta Niemi kertoi pedagogisen luokkahuonetutkimuksen kehittämisestä: miten opettaja voi tutkia ja kehittää opetustaan toimintatutkimuksen avulla. FT Anni Loukomies avasi interventiota, jonka avulla pyritään vaikuttamaan oppilaiden kiinnostukseen luonnontieteitä kohtaan. Tutkimusprofessori ja koulumme huoltaja Timo Partonen kertoi ihmisen kronotyypin vaikutuksesta unirytmiin ja antoi ohjeita yöunen laadun parantamiseksi.

Juhlavuoden tapahtumat käynnistyivät yläluokilla ja lukiossa yhteisellä Viikki-iltapäivällä, jonka teemana oli yhdessä liikkeellä Viikissä. Koulumme juhlavuoden yksi keskeinen strateginen  painopistealue on koko koulun hyvinvointi.  Yhdessä tekeminen ja liikkuminen Viikin monipuolisessa ympäristössä toteutui eri luokka-asteille kohdevierailujen sekä työpajojen kautta.

7-luokkalaisten luontopäivä oli tarkoitus järjestää Viikin luonnonsuojelualueella, mutta sateen vuoksi jouduttiin siirtymään sisätiloihin. Oppilaat kiersivät koululla kuudella eri pisteellä tukioppilaiden ohjaamina. Pisteillä tutkittiin mm veden kemiaa ja selkärangattomia eläimiä, ratkottiin matemaattisia pulmia, perehdyttiin karttoihin, opiskeltiin luontosanastoa vierailla kielillä ja kirjoitettiin metsäaiheisista taidekuvista tarinoita.

8-luokkalaiset ulkoilivat Vanhankaupungin kosken rannalla sijaitsevaan Tekniikan museoon, joka tarjoaa ikkunan suomalaisen tekniikan ja teollistumisen historiaan. Ysiluokkalaiset puolestaan tutustuivat Viikinmäen jätevedenpuhdistamoon, joka edustaa Pohjoismaiden suurinta puhdistamoa.

Lukiolaiset kuulivat ensin painavaa asiaa unen merkityksestä hyvinvointiin ja jaksamiseen lukio-opinnoissaan. Luennon saapui pitämään THL:n tutkimusprofessori Timo Partonen. Iltapäivän toiminnallinen osuus toteutui lukiolaisilla pienryhmissä, heidän valitsemissaan vierailukohteissa tai  toimintapajoissa. Monipuolinen ohjelma tarjosi mahdollisuuden tutustua koulumme lähiympäristössä sijaitseviin moninaisiin kohteisiin. Työpajoissa toteutui yhdessä tuottaminen ja rento yhdessäolo eri oppimisympäristöissä.

Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta on keskeinen osa Viikin normaalikoulun arkea. Juhlavuoden kunniaksi järjestämme juhlasymposiumin. Symposiumissa kuulemme kotimaisten ja kansainvälisten tutkijoiden puheenvuoroja opettajankoulutuksesta tasa-arvon edistäjänä. Symposiumin yhteydessä Viikin normaalikoulun opettajat ja oppilaat esittelevät omia tutkimus-, kokeilu- ja kehittämishankkeitaan.

Viikin normaalikoulussa tutustuttiin kevätkeikauksen yhteydessä 30.3 klo 9-14 juhlanäyttelyyn. Näyttelyssä tehdään katsaus koulumme juhliin ja traditioihin sekä kuljetaan historian aikajanalla, joka avaa koulun vaiheita sen perustamisesta tähän päivään. Lisäksi esillä oli nykyisten oppilaiden tekemiä muotokuvia koulussamme 25 vuotta sitten opiskelleista ikätovereista.

Koulun juhlaa vietettiin torstaita 11.4. 2019 omassa koulussamme yhdessä juhlien. Ajatuksenamme oli toimia yhdessä ja yhteisöllisesti, nauttia yhdessä tekemisestä ja oppia lisää toisistamme. Liikuimme päivän ajan luokkapareina työpajassa ja juhlassa sekä söimme yhdessä ravintolassamme. Jokainen luokkapari osallistui yhteisölliseen työpajaan, jossa valmistui pienistä osista käsillä tehden koko koulun yhteinen taideteos. Juhlassa kuulimme, näimme ja koimme koulun historiaa ja nykypäivää sanoin, kuvin ja sävelin. Juhlassa esiintyi koulumme henkilökuntaa, huoltajia, entisiä oppilaita sekä entisiä opetusharjoittelijoita.

Koulumme 150v-juhlaviikkoon liittyen tarjosimme mahdollisuuden luokkatapaamiseen Viikin norssissa (Kevätkatu 2) lauantaina 13.4.2019 kello 11-15. 
Tapaaminen alkoi yhteisellä rehtori Reijo Honkasen päivänavauksella auditoriossa klo 11.00. Tämän jälkeen oli mahdollisuus nauttia brunssia kouluravintolassa ja tutustua koulun tiloihin sekä juhlanäyttelyyn.

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu 150 v pääjuhlaa vietettiin Finlandia-talossa lauantaina 13.4.2019. Juhlan aikataulu oli seuraava:

  • 17.30 ovet aukeavat, aulassa vartioitu maksuton vaatesäilytys
  • 18.00 – 19.30 juhlaohjelma Finlandia-salissa
  • 20.00 – 23.30 juhlamalja, Coctail-buffet ja seurustelua Finlandia-talon Piazzalla

Pääjuhla pukukoodi oli tumma puku.

Juhla oli tarkoitettu kaikille Viikin normaalikoulun ja sen edeltävien koulujen entisille oppilaille ja henkilökunnalle. Finlandia-salin juhlaohjelmaosuuteen osallistuivat myös nykykoulun lukiolaiset.

Pääjuhlan videokoosteen näet täältä.

 

 Kasvun paikka on Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun 150-vuotisjulkaisu. Teos koostuu kahdesta historiaosuudesta, joista ensimmäinen on professorin ja koulun entisen oppilaan Laura Kolben kirjoittama ja kattaa koulumme historiasta vuodet 1869–1994. Toisen osan, joka käsittelee vuosia 1994–2019, on kirjoittanut niin ikään koulun entinen oppilas, historiantutkija Sari Aalto. Näiden tekstien ohessa teoksessa on henkilökuvia, oppilaiden ja harjoittelijoiden puheenvuoroja sekä runsaasti kuvia. Teoksen myötä voi virkistää koulumuistojaan ja saada kuvaa Suomen koulutuspolitiikan vaiheista. Juhlakirjan on toimittanut palkittu oppikirjailija, Viikin normaalikoulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Inkeri Hellström. Kirja julkistamistilaisuus on 9.4.19.