Veikko-lehti

Helsingin normaalilyseon oma lehti, Veikko, ilmestyi ensimmäisen kerran helmikuussa 1871, joten lehti on siis ilmestynyt jo kolmella eri vuosisadalla: alkuun käsinkirjoitettuna, ja painettuna vuodesta 1935 alkaen (lue lisää: Norssin historia / Weikon waellus). Se on vakiinnuttanut asemansa kouluyhteisön omana mediana.

Nykyään Veikko ilmestyy 1-3 kertaa lukuvuodessa. Lehden toiminta perustuu tiiviiseen yhteistyöhön nykyisten ja vanhojen norssien välillä. Lehden toimittajina, valokuvaajina ja taittajina toimivat peruskoulun ja lukion opiskelijat. Painotöiden kustantamisesta vastaa Vanhat Norssit ry. Painetun julkaisun tunniste on ISSN 1455-8629.

Mediataidot ovat yhä tiiviimmin osa koulun arkea, ja Veikko-lehti muuttuu ja vahvistuu ajan mukana. Lukiossa mediadiplomiin tähtäävällä opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kurssi Veikko-lehteä toimittaen.

Yhteystiedot

Veikko-lehden toimitus / Helsingin normaalilyseo

PL 38 (Ratakatu 6 B) - 00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Aineisto ja palautteet: veikko-norssi@helsinki.fi

Veikko-lehdet

Veikko 1/2017 - Veikko 2/2017