Oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuus

Koulumme on opiskelumyönteinen oppimisympäristö, jossa oppilaat, opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta arvostavat toisiaan ja jossa jokainen jäsen on tärkeä ja arvokas. Turvallisessa kouluyhteisössä opitaan ja harjoitellaan monipuolisia taitoja ja tietoja. Taidokkuudelle ja taiteellisuudelle annetaan runsaasti tilaisuuksia muun muassa koulun juhlissa. Oppilasta ja opiskelijaa kohdellaan yksilönä, jonka oppimista ja itsetunnon kasvua pyritään tukemaan. Heitä ohjataan tarkkailemaan ympäröivää maailmaa. Opiskelukunta- ja tutortoiminta tarjoavat oppilaille ja opiskelijoille mahdollisuuden vaikuttaa kouluyhteisössä ja kouluyhteisöön.

Norssin yläkoulun oppilaskunnan jäsenillä on oikeus asettua ehdolle, kun uusi oppilaskuntaa edustava hallitus valitaan. Peruskoulun oppilaskunnan hallitus muodostetaan syksyisin uuden lukuvuoden alkaessa, ja hallituksen toimintakausi kestää syyslukukaudesta seuraavan kevätlukukauden loppuun.

Oppilaskunnan hallitus on mukana koulun keskeisten päätöstentekoelinten toiminnassa. Oppilaskunnan hallituksen kokouspöytäkirjat ovat pääosaltaan julkisia asiakirjoja, joihin kaikilla halukkailla on oikeus tutustua.

Peruskoulun oppilaskunnan hallitus tekee yhteistyötä Norssin lukion oppilaskunnan hallituksen kanssa. Norssin oppilaskuntien hallitukset haluavat edustaa ja palvella Norssin oppilaita ja opiskelijoita parhaalla mahdollisella tavalla. Jos siis mielessäsi on jotakin, mitä mielestäsi oppilaskuntien pitäisi tehdä tai mikä voisi olla koulussamme paremmin, ota yhteyttä! Olemme tavoitettavissa koulun käytäviltä, sähköpostitse ja Facebookissa.

Yhteys oppilaskuntaan

Postiosoite:
Helsingin normaalilyseon peruskoulun oppilaskunta
PL 38 (Ratakatu 6), 00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Sähköposti:
oppilaskunta-norssi(at)helsinki.fi

Lukion opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki Helsingin normaalilyseon lukion opiskelijat. Kaikilla sen jäsenillä on äänioikeus ja vaalikelpoisuus vuoden alussa järjestettävissä opiskelijakunnan vaaleissa, joissa valitaan lukion opiskelijakuntaa edustava lukion opiskelijakunnan hallitus. Hallitus tekee aloitteita ja antaa lausuntoja lukiolaisia koskevissa asioissa. Hallitus järjestää opiskelijakunnan jäsenille erilaisia tapahtumia ja muita aktiviteetteja. Lukion opiskelijakunta huolehtii opiskelijoiden viihtyvyydestä myös sopimalla lukiolaisia hyödyttäviä sopimuksia erilaisten yritysten kanssa. Opiskelijakunnalla on yhteistyösopimuksia juoma-automaattiyrityksien kanssa.

Yhteys lukion opiskelijakuntaan

Postiosoite:
Helsingin normaalilyseon lukion opiskelijakunta
PL 38 (Ratakatu 6), 00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Sähköposti:
opiskelijakunta(at)normaalilyseo.fi

Opiskelijakunnan hallitus haluaa edustaa ja palvella Norssin opiskelijoita parhaalla mahdollisella tavalla. Jos siis mielessäsi on jotakin, mitä mielestäsi opiskelijakunnan hallituksen pitäisi tehdä tai mikä voisi olla koulussamme paremmin, ota yhteyttä! Olemme tavoitettavissa myös koulun käytäviltä.