Harjoittelukoulujen tehtävä

Harjoittelukoulujen yliopistollisena tehtävänä on yliopiston opettajankoulutuksen opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvan harjoittelukouluissa tapahtuvan opetusharjoittelun järjestäminen ja siihen liittyvä opetusharjoittelun ohjaus sekä niiden kehittäminen. Harjoittelukoulut laativat tutkintovaatimusten mukaiset opetusharjoittelusuunnitelmat koulujen osalta.

Kumpikin harjoittelukoulu toimii perusopetuslain ja lukiolain tarkoittamana koulutuksen järjestäjänä. Harjoittelukouluilla on tutkimus-, täydennyskoulutus- ja opetusyhteistyötä tiedekunnan laitosten, muiden yliopistoyksiköiden sekä koti- ja ulkomaisten koulutusalan toimijoiden kanssa.

Helsingin normaalilyseo antaa oppilailleen perusopetusta ja opiskelijoilleen lukiokoulutusta.

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu voi antaa oppilailleen esi- ja perusopetusta, perusopetuslain mukaista ohjattua aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä opiskelijoilleen lukiokoulutusta.