Opettajankoulutukseen sisältyy Helsingin yliopistossa aina opetusharjoittelua. Opetusharjoittelusta vastaa kasvatustieteellinen tiedekunta ja sitä järjestävät kaksi harjoittelukoulua; Helsingin normaalilyseo ja Viikin normaalikoulu sekä kattava kenttäkouluverkosto, johon kuuluu runsaasti päiväkoteja, kouluja ja muita oppilaitoksia. Ruotsinkielisiin koulutuksiin sisältyvät opetusharjoittelut suoritetaan partnerikouluissa. Harjoittelukoulujen yliopistollisena tehtävänä on yliopiston opettajankoulutuksen opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvan harjoittelukouluissa tapahtuvan opetusharjoittelun järjestäminen ja siihen liittyvä opetusharjoittelun ohjaus sekä niiden kehittäminen.