Hallitus ja yliopistokollegio

Yliopiston ylin päättävä elin on hallitus. Yliopistolla toimii myös kansainvälinen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on tukea hallitusta ja rehtoria tutkimukseen liittyvissä strategisissa ja tutkimuspoliittisissa sekä yliopiston profiloitumiseen ja tieteenalojen tutkimuksen tason arviointiin liittyvissä asioissa.

Helsingin yliopiston ylin päättävä elin on hallitus. Hallitus

 • päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista
 • päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös
 • vastaa yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille
 • huolehtii kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä
 • hyväksyy yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot yliopistoa koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa
 • hyväksyy opetusministeriön kanssa tehtävän tulossopimuksen yliopiston puolesta
 • valitsee rehtorin tai rehtorit ja päättää heidän työnjaostaan sekä erottaa rehtori, jos siihen on tehtävän luonne huomioon ottaen hyväksyttävä ja perusteltu syy
 • hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta
 • tehdä opetusministeriölle ehdotus yliopiston koulutusvastuun muuttamisesta
 • päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä

Hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta vastaa rehtori.

Helsingin yliopiston hallitus 2018-2021

Hallituksen puheenjohtaja
Tarja Halonen

Hallituksen varapuheenjohtaja
Teija Tiilikainen

Professorit
Jukka Kekkonen, oikeustieteellinen tiedekunta
Markku Kulmala, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Kalle Saksela, lääketieteellinen tiedekunta

Tutkijat, opettajat, muu henkilöstö
Thomas Wallgren, professori ma., humanistinen tiedekunta
Elisa Hyytiäinen, palvelukoordinaattori, yliopistopalvelut

Opiskelija (toimikausi 2020-2021)
Antti Kähkönen, oikeusnotaari, teologian ylioppilas, kauppatieteiden ylioppilas
Sebastian Österman, filosofian ylioppilas

Yliopiston ulkopuoliset jäsenet
Tarja Halonen, presidentti
Ilona Herlin, dosentti
Tommi Laitio, toimialajohtaja
Ilona Riipinen, professori
Jussi Pajunen, ylipormestari
Teija Tiilikainen, johtaja

Katso myös

Hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Yhteystiedot

Hallituksen sihteeri
Minna Frimodig
puh. 02941 22799
hy-hallitus@helsinki.fi
PL 3
00014 Helsingin yliopisto

Yliopistokollegion tehtävänä on:

 • päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta
 • valita yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet yliopiston hallitukseen
 • vahvistaa yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi
 • vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella
 • valita yliopiston tilintarkastajat
 • vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille
 • päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan
 • valita kansleri
 • kokoontua vähintään kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan merkittävistä koko yliopistoa koskevista asioista.

Helsingin yliopiston yliopistokollegio 2018-2022

Helsingin yliopiston yliopistokollegiossa on 50 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet: professoreilla 20 jäsentä ja varajäsentä, yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstöllä sekä muulla henkilöstöllä 15 jäsentä ja varajäsentä ja opiskelijoilla 15 jäsentä ja varajäsentä.

Helsingin yliopiston yliopistokollegion toimikausi alkaa 1.3.2018 ja päättyy 28.2.2022. Opiskelijajäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi.

Yliopistokollegion puheenjohtajana toimii akatemiaprofessori Katri Räikkönen-Talvitie ja varapuheenjohtajina yliopistonlehtori Riikka Kuusisto ja opiskelija Sampsa Granström.

Yliopistokollegion jäsenten valinnasta määrätään vaalijohtosäännössä.

Kollegion esityslistat ja pöytäkirjat

Yhteystiedot

Yliopistokollegion sihteeri
Juha Hurme
Puh. 02941 22021
juha.hurme@helsinki.fi
PL 3
00014 Helsingin yliopisto

Yliopistolla on hallituksen asettama kansainvälinen strateginen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on tukea hallitusta ja rehtoria tutkimukseen liittyvissä strategisissa ja tutkimuspoliittisissa sekä yliopiston profiloitumiseen ja tieteenalojen tutkimuksen tason arviointiin liittyvissä asioissa. (Helsingin yliopiston johtosääntö, 12 §).

Helsingin yliopiston hallitus on vahvistanut kansainvälisen neuvottelukunnan (International Advisory Board) kokoonpanoksi seuraavan:

Professor Sally Mapstone, Principal and Vice-Chancellor, University of St. Andrews, UK, Chair of the International Advisory Board
Professor Simone Buitendijk, Vice-Chancellor of the University of Leeds, UK
Professor Michael Göring, CEO of ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, Germany
Professor Steven E. Hyman, Director, Stanley Center for Psychiatric Research at Broad Institute of MIT and Harvard, USA
Dr Peter Riedler, Vice-Rector for Finances, Resources and Location Development, University of Graz, Austria
Professor Milena Žic Fuchs, Full Professor of Linguistics at University of Zagreb, Croatia
Professor Eva Åkesson, Vice-Chancellor of Uppsala University, Sweden
Professor Madara Ogot, University of Nairobi, Kenya
Dr Lykke Friis, former Prorector for Education, University of Copenhagen, Denmark

Kansainvälistä neuvottelukuntaa koskevat yhteydenotot: suunnittelupäällikkö Markus Kajanto.