Tohtorikoulutus

Farmasian tiedekunnassa voi suorittaa farmasian tai filosofian tohtorin tutkinnon. Farmasian tohtorin tutkintonimikkeen voi saada farmaseuttisen perustutkinnon suorittanut henkilö (proviisori).

Keskeisin osa väitöstutkimuksesta koostuu syventymisestä omaan erikoisalaan tutkimusta tekemällä ja perehtymällä kirjallisuuteen.