Tutkimus

Farmasian tiedekunnan tutkimuksen painopiste on lääketutkimus. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa uusia lääkevaikutuksen kohteita, keksiä ja kehittää uusia lääkeaihioita, kehittää uusia lääkkeenantomenetelmiä, tutkia lääkkeiden farmakokineettisiä ja farmakologisia ominaisuuksia, kehittää uutta alaan liittyvää teknologiaa, sekä tutkia lääkehoitoon liittyviä yhteiskunnallisia ja taloudellisia kysymyksiä ja kouluttaa alan huippuosaajia.

Tiedekunnassa toimii englanninkielinen lääketutkimusohjelma Drug Research Program (DRP), joka yhdistää monitieteisesti alan tutkimusryhmiä.

Tiedekunta koordinoi vuonna 2019 perustettua kansallista lääketutkimuksen yhteistyö- ja tutkimusverkosto FinPharmaa.  Verkostossa ovat mukana kaikki farmasian koulutus- ja tutkimusyksiköt Suomessa: Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Åbo Akademi.  Verkoston tavoitteena on kehittää uudenlaisia lääkehoitoja yhdistämällä osaaminen biolääketieteessä, neurotieteessä ja eläinlääketieteessä.