Tietoa tiedekunnasta

Lääketutkimusta kansainvälisen tason kärjessä, huippuopetusta ja syvällistä työelämäyhteistyötä saumattomasti yhdistäen

Tiedekunnan tutkimuksen painopiste on lääketutkimus. Lääketutkimusohjelma Drug Reseach Program yhdistää monitieteisesti alan tutkimusryhmiä ja tukee uusien lääkkeiden kehittämistä, patentoimista ja kaupallistamista. DRP muodostuu useasta yksiköstä, joissa on yhteensä yli 35 tutkimusryhmää ja 220 tutkijaa.

Tiedekunta koordinoi vuonna 2019 perustettua kansallista lääketutkimuksen yhteistyö- ja tutkimusverkosto FinPharmaa. FinPharman tavoitteena on kehittää uudenlaisia lääkehoitoja yhdistämällä osaaminen biolääketieteessä, neurotieteessä ja eläinlääketieteessä.

Farmasian tutkinnoilla on hyvä työelämävastaavuus

Tiedekunnasta valmistuu asiantuntijoita, tutkijoita ja johtajia lääkekehityksen ja terveydenhuollon eri sektoreille. Farmasian tutkinnoilla on hyvä työelämävastaavuus ja valmistuneet opiskelijat työllistyvät hyvin. Vuosittain suoritetaan  keskimäärin 150 farmaseutin, 50 proviisorin ja 15 tohtorin tutkintoa. 

Tiedekuntaan kuuluu farmaseuttisten biotieteiden osasto, farmaseuttisen kemian ja teknologian osasto sekä farmakologian ja lääkehoidon osasto.