Opetustaidon arviointi

Yliopiston johtosäännön mukaan opetustaitotoimikunta antaa tarvittaessa lausunnon hakijoiden opetustaidosta täytettäessä professorin tehtävää tai muuta opetus- ja tutkimustehtävää ja tutkittaessa edellytyksiä dosentin arvon myöntämiselle.

Farmasian tiedekunnan opetustaitotoimikunta (OTT) tekee opetustaidon arvioinnin hakijan opetustaidostaan tekemän kirjallisen selvityksen sekä hakijan antaman opetusnäytteen pohjalta. Opetustaitotoimikunta antaa opetustaidosta kirjallisen lausunnon.

Opetustaitoa arvioitaessa käytetään apuna seuraavia arviointimatriiseja:

Yliopiston johtosäännön mukaan opetustaitotoimikunta antaa tarvittaessa lausunnon hakijoiden opetustaidosta täytettäessä professorin tehtävää tai muuta opetus- ja tutkimustehtävää ja tutkittaessa edellytyksiä dosentin arvon myöntämiselle.

Farmasian tiedekunnan opetustaitotoimikunta (OTT) tekee opetustaidon arvioinnin hakijan opetustaidostaan tekemän kirjallisen selvityksen sekä hakijan antaman opetusnäytteen pohjalta. Opetustaitotoimikunta antaa opetustaidosta kirjallisen lausunnon.

Opetustaitoa arvioitaessa käytetään apuna seuraavia arviointimatriiseja:

Hakijan selvitys opetusansioistaan

Hakijan on liitettävä hakemukseensa enintään 4 sivun pituinen selvitys opetusansioistaan tai alla olevat tiedot sisältävä yliopistoportfolio.

Hakijan tulee kuvata selvityksessään ainakin seuraavia asioita:

1. Pedagoginen koulutus ja ajattelu

 • Pedagoginen kouluttautuminen
 • Opetusfilosofia, käsitys opettamisesta ja oppimisesta
 • Opetusosaamisen kehittäminen
 • Pedagogisen koulutuksen ja opetusfilosofian soveltaminen

2. Käytännön opetuskokemus

 • Opetuskokemus (yliopisto-opetus tai vastaava)
 • Opetukseen verrattava koulutuskokemus muussa työelämässä
 • Opetuksen koordinointi, organisointi ja suunnittelu
 • Opinnäytteiden ohjaus
 • Tutkimukseen perustuva opetus
 • Opetuksen kehittäminen ja palautteenkeruu

3. Taito tuottaa opetus- ja oppimateriaalia

 • Oppimateriaalin tuottaminen
 • Oppimateriaalin käyttö ja hyödyntäminen opetustyössä
 • 4. Muut opetukselliset ansiot
 • Tunnustukset, julkaisut, asiantuntija- ja luottamustehtävät, opetusyhteistyö, palaute