Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutus farmaseuteille

Farmaseutin tutkintoa voidaan täydentää sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutuksella. Opinnot on suunniteltu siten, että ne suoritetaan kolmen vuoden aikana päätoimisen työn ohessa.

Koulutusohjelma ei ole tutkintoon johtava, mutta koulutusohjelman suorittaneiden farmaseuttien on koulutuksen jälkeen mahdollista käyttää opetusministeriön suosittelemaa Farmaseutti (sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutus) -nimikettä. Helsingin yliopisto myöntää todistuksen suoritetuista opinnoista.

Tällä sivulla on tietoa erikoistumisopinnoista niille farmaseuteille, jotka ovat aloittaneet opinnot ennen vuotta 2016.

 

  • Henkilökohtainen opinto- ja kehittymissuunnitelma, 2 op
  • Kliininen farmasia ja potilaan lääkehoito sairaalassa, 8 op
  • Lääkitysturvallisuus, 6 op
  • Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian työvaihtojakso, 4 op
  • (tutkinto edellyttää kahden vuoden ohjattua työkokemusta sairaala- tai terveyskeskusfarmasiasta, joista vähintään 4 viikkoa toisessa työyksikössä)
  • Projektityö, 8 op

Toinen seuraavista:

  • Lääkevalmisteet sairaalassa, 6 op
  • Lääkeinformaatio ja lääkeinformaatiopalvelut sairaalassa, 4 op

Sovitaan yksilöllisesti henkilökohtaisten tavoitteiden mukaan.

Opintoihin voi sisällyttää esimerkiksi sairaala- tai teollisuusfarmasian opintojaksoja, farmasian tiedekunnan oppiaineiden sekä muiden tiedekuntien ja korkeakoulujen opintojaksoja. Opintojaksojen tulee tukea opiskelijan henkilökohtaisia tavoitteita

Hakemus farmasian erikoistumiskoulutuksen opintoajan jatkamiseksi

Tällä e-lomakkeella haet farmasian tiedekunnalta lisäaikaa erikoistumiskoulutuksen loppuun saattamiseksi.

Hakemus koskee opintonsa ennen vuotta 2016 aloittaneita erikoistumiskoulutuksen opiskelijoita (tämän jälkeen opintonsa aloittaneiden ohjeistus HY+). Hae opintoajan jatkoa hyvissä ajoin sinä lukukautena, jolloin opintoaikasi on päättymässä (opintoaikasi voimassaolon näet Sisusta).