Muut opinto-oikeudet

Farmasian tiedekunnassa on mahdollistaa suorittaa opintoja ammatillisen tai tieteellisen pätevyyden lisäämiseksi erillisopintoina ja sivuaineopintoina tai toisessa yliopistossa suoritettavaan tutkintoon liitettäväksi.

Jatkotutkintoina voi suorittaa farmasian lisensiaatin ja farmasian tohtorin tutkinnon sekä filosofian tohtorin jatkotutkinnot.  Tiedekunta järjestää myös farmasian erikoistumiskoulutusta farmaseuteille ja proviisoreille.

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta Helsingin yliopistossa. Suoritusoikeuksia myönnetään aiemmin suoritetun tutkinnon täydentämiseen, muualla suoritettavaan tutkintoon sisällyttämiseen tai ammattipätevyyden lisäämiseen.

Erillisten opintojen suoritusoikeuksia myönnetään tiedekunnan opetusmahdollisuuksien sekä hakijan aiempien opintojen määrän ja arvosanatason mukaan. Suoritusoikeuden saaneella ei ole oikeutta suorittaa yliopistossa tutkintoa eikä hänellä ole niitä etuja ja oikeuksia, joita yliopiston tutkinto-opiskelijalla on. Suoritusoikeus rajoittuu niihin opintoihin, joihin oikeus on myönnetty. Opinto-oikeus on voimassa kaksi vuotta.

Erilliset opinnot ovat maksullisia. Hinta on 15 € / opintopiste.

Erillisten opintojen suoritusoikeuksia myönnetään kahdesti lukuvuodessa. Seuraavat hakuajat ovat:
1.-15.4.2021 ja 1.-15.10.2021. Suoritusoikeutta haetaan sähköisellä lomakkeella, joka on käytössä vain hakuaikana.

Linkki e-lomakkeelle (lomake on käytössä vain hakuaikana)

Hakemukseen tarvittavat liitteet:

Jos opinto-oikeutta haetaan muualla suoritettavaan tutkintoon sisällytettäviin opintoihin, tulee hakemukseen liittää virallinen opintosuoritusote sekä oman oppilaitoksen puolto.

Jos opinto-oikeutta haetaan aiemmin suoritetun tutkinnon täydentämiseen pätevöitymistä varten, tulee hakemukseen liittää viralliset jäljennökset opintosuoritusotteesta ja tutkintotodistuksesta sekä perustelut opintojen tarpeellisuudesta.

Jos opinto-oikeutta haetaan ammattipätevyyden lisäämiseksi, tulee hakemukseen liittää työnantajan lausunto sekä jäljennökset alaan liittyvistä todistuksista.

Ulkomailla suoritetun farmasian tutkinnon Suomessa laillistamista varten vaadittavien opintojen hakemukseen tulee liittää jäljennös Valviran lausunnosta sekä vaadittavat kielitaitotodistukset.

Katso tarkemmat ohjeet ulkomailla suoritetun farmaseutin tai proviisorin tutkinnon laillistamiseen liittyen täältä.

Farmasian tiedekunta tarjoaa perus- ja jatkotutkinto-opetuksen lisäksi erikoistumiskoulutusta teollisuusfarmasiassa sekä apteekki- ja sairaalafarmasiassa. Erikoistumiskoulutusta tarjotaan sekä farmaseuteille että proviisoreille. Lisätietoja erikoistumiskoulutuksesta

Kaikki Suomen yliopistot ovat mukana joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. JOO-opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijan tulee olla läsnäolevana kotiyliopistossaan, jotta hän voi hakea joustavaa opinto-oikeutta ja suorittaa opintoja toisessa yliopistossa.

Joustavalla opinto-oikeudella pyritään tarkoituksenmukaisesti laajentamaan oman yliopiston (kotiyliopiston) opintotarjontaa, lisäämään valinnanmahdollisuuksia ja tukemaan opintojen etenemistä. Opiskelijalle joustava opinto-oikeus tarjoaa mahdollisuuden liittää tutkintoon sopivia opintoja muiden yliopistojen tarjonnasta sekä hyödyntää opinnoissaan muiden yliopistojen asiantuntijoita ja erikoisaloja.

Farmasian opintokokonaisuudet muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Hakeminen

Helsingin yliopisto kotiyliopistona

Helsingin yliopisto kohdeyliopistona

Farmasian tiedekunnassa voi suorittaa farmasian lisensiaatin (FaL), farmasian tohtorin (FaT) tai filosofian tohtorin (FT) tutkinnon. Ensisijainen jatkotutkinto on tohtorin tutkinto. Proviisorit suorittavat farmasian tohtorin tutkinnon. Muiden alojen maisterit suorittavat filosofian tohtorin tutkinnon. Lisätietoa tohtorikoulutuksesta

Tiedekunnassa voi suorittaa lisensiaatin tutkinnon myös sairaala- ja terveyskeskusfarmasian tai teollisuusfarmasian ammatillisena erikoistumistutkintona.

Katso tiedot muiden koulutusohjelmien opiskelijoille tarjottavista valinnaisista opinnoista Opiskelijan ohjeista.