Koulutusohjelmat

Farmasian tiedekunnassa voit suorittaa perustutkintoina farmaseutin alemman korkeakoulututkinnon ja proviisorin ylemmän korkeakoulututkinnon. Yhteishaussa voit hakea joko pelkästään farmaseutin koulutusohjelmaan tai proviisorin koulutusohjelmaan tai molempiin koulutusohjelmiin, katso tarkemmat hakuohjeet kunkin hakukohteen kohdalta yliopiston koulutustarjontasivulta Farmasian hakukohteista.

Lisätietoa opiskelusta ja hakemisesta löytyy koulutusohjelmien omilta sivuilta:

Jatko-opinnot ja erikoistumiskoulutukset

Tohtorikoulutus

Farmasian tiedekunnassa voi suorittaa farmasian tai filosofian tohtorin tutkinnon. Farmasian tohtorin tutkintonimikkeen voi saada farmaseuttisen perustutkinnon suorittanut henkilö (proviisori). Lisätietoa tohtorikoulutuksesta

Erikoistumiskoulutukset

Farmasian erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu ammattilaisille, jotka haluavat kehittyä omalla farmasian alueellaan – valittavanasi on apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus tai teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus. Lue lisää erikoistumiskoulutuksista

Farmasian tutkijalinja

Farmasian tutkijalinja on tutkimusorientoitunut opiskelulinja farmasian tiedekunnassa, jonka tavoitteena on tarjota hyvät peruslähtökohdat tutkijanuralle. Tutkijalinjan tavoitteena on tarjota normaalia proviisorikoulutusta syvällisemmät perustiedot tutkimuksesta kiinnostuneille proviisoriopiskelijoille sekä tarjota heille käytännön tutkimusharjoittelumahdollisuus tiedekunnan eri osastoilla. Lisätietoa farmasian tutkijalinjasta

Muut opinto-oikeudet

Farmasian tiedekunnassa on mahdollistaa suorittaa opintoja ammatillisen tai tieteellisen pätevyyden lisäämiseksi erillisopintoina ja sivuaineopintoina tai toisessa yliopistossa suoritettavaan tutkintoon liitettäväksi. Lisätietoa muista opinto-oikeuksista farmasian tiedekunnassa.