Erikoistumiskoulutukset

Proviisoreille ja farmaseuteille suunnatut apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus ja teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus tarjoavat erinomaisen väylän oman asiantuntijuuden, työuran ja työyhteisön kehittämiseen.

Erikoistumiskoulutus on uusi pitkäkestoinen koulutusmuoto, joka uudistaa ja täydentää perinteistä täydennyskoulutusta ja tarjoaa ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää osaamista jo työelämässä toimineille farmasian ammattilaisille.

Lisätietoa HY+:n sivuilta 

Farmasian erikoistumiskoulutuksiin ei oteta uusia opiskelijoita vuonna 2021. Farmasian erikoistumiskoulutuksissa pidetään välivuosi opiskelijoiden sisäänotossa vuonna 2021. Välivuosi ei vaikuta jo opintoja suorittavien opetukseen. Vuoden 2022 opiskelijahausta tiedotetaan alkuvuonna 2022.

 

Erikoistumiskoulutuksen ennen vuotta 2016 aloittaneiden opiskelijoiden opetustiedot löytyvät alla olevista linkeistä:

Yhteystiedot

Apteekki- ja sairaalafarmasia
Kliininen opettaja Sonja Kallio
Yliopistonlehtori Raisa Laaksonen
Professori Marja Airaksinen

Teollisuusfarmasia
Yliopistonlehtori Mia Sivén
Professori Anne Juppo