Tutkimus on keskittynyt elintarvikehygieniaan, ympäristöterveyteen, toksikologiaan sekä ympäristöterveydenhuollon valvontaan. Lisäksi tutkimusta tehdään lihantarkastuksessa ja teurastamohygieniassa. Valvontatutkimus muodostaa hyvän parin molekyylibiologiselle tutkimukselle. Yhdessä ne luovat vahvan elintarvike- ja ympäristöhygieenisen osaamisalueen.

Osaston tutkimussivut 
Osaston tutkimuksesta, tutkijoista ja julkaisuista lisätietoa tutkimustietokannassa.

 

Candida utilis ogye

Tutkimuksen erikoisaloja ovat naudan immuunijärjestelmän kehitys, aivojen ja hermoston kehitysfysiologia, elimistön vasteet ja isäntä-mikrobivuorovaikutus, G-proteiinivälitteinen solusignalointi, koirien geneettiset sairaudet, zoonoottiset infektiotaudit sekä eläinpatologia ja parasitologia. Osastolla tehtävä tutkimus on monialaista ja poikkitieteellistä.

Osaston tutkimussivut
Osaston tutkimuksesta, tutkijoista ja julkaisuista lisätietoa tutkimustietokannassa.

Nerve cell

Tutkimus painottuu eläinten terveyteen ja hyvinvointiin. Kliininen tutkimus keskittyy hevosten ja pieneläinten sairauksien diagnostiikkaan ja hoitokäytäntöihin sekä hyvinvointitutkimukseen eri eläinlajeilla. Osaston tutkimus tukee aktiivisesti eläinlääketieteelliseen translaationaliseen tutkimukseen liittyvien mallien kehittämistä,  jossa eläinten sairaudet toimivat ihmisten sairauksien malleina.

Osaston tutkimussivut
Osaston tutkimuksesta, tutkijoista ja julkaisuista lisätietoa Tuhatissa

Koira

Helsingin yliopiston Yliopistollinen eläinsairaala on tutkimusta ja opetusta varten ylläpidettävä eläinlääketieteellisen tiedekunnan erillinen laitos.

Eläinsairaala toteuttaa tehtävänsä antamalla potilaansa eläinlääketieteen tutkimuksen ja opetuksen käyttöön.

Yliopistollisen eläinsairaalan kaikkien potilaiden veri-, virtsa-, kudos- tai vastaavia näytteitä ja näytteiden tuloksia voidaan käyttää eläinlääketieteellisessä tutkimuksessa. Saman periaatteen mukaisesti tutkimuksessa voidaan käyttää kliinisen hoidon yhteydessä kertynyttä kirjallista, kuvallista tai muuta vastaavaa materiaalia. Tutkimusta tekevä eläinlääkäri vastaa kaikista tutkimukseen liittyvistä asioista.

Yliopistollinen eläinsairaala

Kliininen tutkimus Yliopistollisessa eläinsairaalassa

Lisätietoja eläinsairaalan tutkimuksesta, tutkijoista ja julkaisuista tutkimustietokannassa.

Hevossairaalassa

Eläinten hyvinvointitiede pyrkii kuvaamaan eläinyksilöiden tuntemuksia mahdollisimman objektiivisesti eli hyvinvointitutkimuksessa selvitetään eläinyksilön kokemusta ympäristöstä. Koska eläimen käyttäytyminen parhaiten kuvaa eläinyksilön omia kokemuksia, perustuu hyvinvointitiede pitkälti soveltavaan etologiaan (engl. applied ethology). Soveltava etologia (etologia = eläinten käyttäytymistiede) on ihmisen vaikutuksen alaisten eläinten käyttäytymistä tutkiva tieteenhaara. Käyttäytymisen lisäksi hyvinvointitiede mittaa muun muassa eläinten terveyttä ja fysiologisia muutoksia.

Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus

Kanat