Tiedekunnan johto

Antti Sukura
Eläinlääketieteellisen patologian professori

Dekaani Sukura johtaa tiedekuntaa ja vastaa mm. tiedekunnan yhteiskunnallisesta vuorovaikutustoiminnasta, tiedekunnan kehittämisestä, sen tehokkaasta ja tuloksellisesta toiminnasta sekä yliopiston strategian toteutumisesta tiedekunnassa.

Johdon assistentti
jessica.mildh@helsinki.fi
02941 57664, 050 4480901

Olli Peltoniemi
Kotieläinten lisääntymistieteen professori

Varadekaani Peltoniemi vastaa tiedekunnan tutkimusasioista ja tutkijakoulutuksen kehittämisestä. Hän toimii myös tarvittaessa dekaanin sijaisena.

Mirja Ruohoniemi
Professori

Varadekaani Ruohoniemi johtaa opetusta ja vastaa opetuksen kehittämisestä tiedekunnassa.

Lihantarkastuksen ja teurastamohygienian professori
 
Varadekaani Fredriksson-Ahomaa vastaa tiedekunnan kaksikielisyysasioista ja kansainvälisistä asioista.

Tiedekuntaneuvosto käyttää tiedekunnassa ylintä päätösvaltaa. Se kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, päättää tiedekunnan taloudesta, nimittää dekaanin ja varadekaanit, nimittää keskeisiin tiedekunnan virkoihin ja myöntää tiedekunnassa suoritetut tutkinnot. Tiedekuntaneuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja heidän varajäsenensä (suluissa) valitaan vaaleilla nelivuotiskaudeksi kerrallaan.

Tiedekuntaneuvosto 2018–2021

Puheenjohtaja
dekaani Antti Sukura (varalla professori Outi Vainio)

Tiedekunnan professorijäsenet

 • professori Raimo Pohjanvirta (professori Miia Lindström)
 • professori Outi Vainio (professori Thomas Spillman)
 • professori Tomi Taira (professori Antti Iivanainen)
 • professori Mari Heinonen (professori Anna Valros)

Tiedekunnan muut opettajat sekä muu henkilöstö

 • yliopistonlehtori Mikael Niku (yliopistonlehtori Riikka Laukkanen-Niniõs)
 • kliininen opettaja Heli Simojoki (kliininen opettaja Thomas Grönthal)
 • eläinfysioterapeutti Heli Hyytiäinen (sairaalaeläinlääkäri Jenni Sukura)

Opiskelijajäsenet

 • eläinlääketiet. yo. Riikka Kokko (eläinlääketiet. yo. Riikka Nikitin)
 • eläinlääketiet. yo. Joanna Martikainen (eläinlääketiet. yo. Henrik Meriläinen)
 • eläinlääketiet. yo. Milla Takala (eläinlääketiet. yo. Anniina Lehmus)

Tiedekuntaneuvosto kokoontuu tiistaisin (tai keskiviikkoisin) klo 13:15. Aineisto tulee jättää käsiteltäväksi viimeistään kahta viikkoa ennen tiistaina. Kokouspöytäkirjat ovat tiedekunnan sivuilla Flammassa.

 

Kokouspäivämäärät vuonna 2021:

 

 • ti 19.1.
 • ti 16.2.
 • ti 16.3.
 • ti 20.4.
 • ti 18.5.
 • ti 8.6.
 • ke 25.8.
 • ti 14.9.
 • ti 12.10.
 • ti 16.11.
 • ti 7.12.