Täydennyskoulutus

Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto järjestää täydennyskoulutuskursseja valmistuneille eläinlääkäreille ja opiskelijoille vaihtoehtoisina kursseina. Kursseja järjestetään myös yhdessä elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osaston kanssa.

Ilmoittautumiset kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osastolle viimeistään neljä viikkoa ennen kurssin alkamista, sähköpostilla maarit.maki@helsinki.fi. Kurssille hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikkoja kursseille on rajoitetusti. 

Kurssi järjestetään yhdessä elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osaston kanssa.

Kurssi järjestetään aikaisintaan keväällä 2024.

Lisätietoja: Mari Heinonen, puh. 02941 40219, mari.heinonen@helsinki.fi ja Riikka Laukkanen-Ninios, puh. 02941 57135, riikka.laukkanen-ninios@helsinki.fi

Tuotantoeläinpainotteisella jaksolla käsitellään luennoimalla, paripohdintojen ja erilaisten ryhmätöiden avulla mm. eläinten hyvinvoinnin määritelmiä ja arviointimenetelmiä, eläinkäsityksiin ja eläinten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, eläinsuojelua ja eläinetiikkaa. Lisäksi perehdytään hyvinvointitutkimuksen suunnitteluun ja metodeihin.

Kurssi järjestetään tammikuussa 2023.

Lisätietoja: Anna Valros puh. 02941 57400, anna.valros@helsinki.fi ja Laura Hänninen puh. 02941 57312, laura.hanninen@helsinki.fi

Kurssin tavoitteena on syventää osallistujien tietoa sikojen sairauksista, lisääntymisestä, tuotantoympäristöstä ja sikapraktiikasta. Kurssi parantaa valmiuksia kliiniseen diagnostiikkaan (erityisesti isojen pahnueiden ongelmat), ongelmaselvitysten ja terveydenhuoltosuunnitelmien tekoon.

Kurssi järjestetään keväällä 2023.

Lisätietoja: Claudio Oliviero puh. 02941 40518, claudio.oliviero@helsinki.fi ja Stefan Björkman puh. 02941 40546, stefan.bjorkman@helsinki.fi.

Kurssi järjestetään yhdessä elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osaston kanssa.

Kurssi käsittelee siipikarjanlihan sekä kananmunien tuotantoa monipuolisesti ja monialaisesti, harrastesiipikarjaa unohtamatta. Kurssilla tarkastellaan mm. hoito-olosuhteiden, tautisuojauksen, lintujen hyvinvoinnin ja terveyden sekä teurasprosessin vaikutuksia siipikarjasta saatavien elintarvikkeiden turvallisuudelle ja laadulle. Kevään kurssi pidetään pääosin etäopetuksena, mutta mahdollisuuksien mukaan pyrimme järjestämään myös kenttäobduktio- ja lintuinfluenssanäytteenottoharjoituksen Viikissä.

Kurssi järjestetään keväällä 2024.

Lisätietoja: Eija Kaukonen puh. 02941 57110, eija.kaukonen@helsinki.fi 

Kurssilla perehdytään lypsylehmän ruokintaan, hedelmällisyyteen, sairauksien ja niiden ennaltaehkäisyn ja hoidon ekonomiaan sekä terveydenhuoltotyön perustaan, kommunikaatioon. Tuotannollista terveydenhuoltoa harjoitellaan käytännön esimerkkien ja ryhmätyöskentelyn avulla. Vuoden alkupuoliskolla tarkentuu ohjelma ja vierailevat luennoitsijat.

Kurssi järjestetään etäopetuksena Zoomin kautta  28.3-1.4.2022. Hinta kurssille 625€, yksittäinen päivä 125 €, sis. ALV 24%.

Lisätietoja: Minna Kujala-Wirth puh. 02941 40216, minna.kujala-wirth@helsinki.fi

 

Kurssilla perehdytään utareterveyshaasteisiin, yksilö- ja karjatasolla ja paneudutaan mm. utaretulehduksen diagnostiikkaan, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn ja lypsykoneen osuuteen utareterveyden ylläpidossa. Kurssiin kuuluu tilakäynti, jonka kautta opiskelijat saavat valmiudet karjan utareterveysongelman kokonaisvaltaiseen selvittämiseen. Kurssiohjelma tarkentuu vuoden 2022 alkupuolella.

Kurssi järjestetään Saarella Mäntsälässä 4.-8.4.2022. Hinta kurssille 625€, sis. ALV 24%.

Lisätietoja: Päivi Rajala-Schultz puh. 02941 40560, paivi.rajala-schultz@helsinki.fi

Kurssi syventää opiskelijoiden tietämystä käyttäytymistarpeiden merkityksestä eläinten pidolle ja hyvinvoinnille. Kurssilla käsitellään paripohdintojen, luennoiden ja erilaisten ryhmätöiden avulla mm. hyvinvoinnin määritelmiä, häiriökäyttäytymisten syntyyn vaikuttavia tekijöitä, perehdytään uusimpiin tutkimuksiin ja käyttäytymistutkimusten suunnitteluihin ja metodeihin. Kurssi järjestetään pääosin etäopetuksena Zoomin kautta 10.1.-14.1.2022.

Hinta kurssille 350€, sis. ALV 24%.

Lisätietoja Laura Hänninen puh. 02941 57312, laura.hanninen@helsinki.fi

 

Kurssi järjestetään yhdessä elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osaston kanssa.

Kurssi järjestetään Viikissä Helsingissä aikaisintaan keväällä 2023.

Lisätietoja: Miia Lindström, puh. 02941 57107, miia.lindstrom@helsinki.fi ja Päivi Rajala-Schultz puh. 02941 40560  paivi.rajala-schultz@helsinki.fi

Kurssi antaa perustiedot tärkeimmistä sorkkahoidossa esiin tulevista sorkkataudeista ja perustaitoa sorkkahoitoon. Lisäksi käydään läpi sorkka-alueen puudutusta ja sorkkavälin liikakasvun poistoa.  Kurssiin sisältyy yksi teoriapäivä, johon sisältyy puudutuksia. Teurassorkkaharjoituksia on 1 päivä ja yhtenä päivänä hoidetaan sorkkia lypsykarjatilalla. Kurssi järjesatetään 8.-10.3.2022.

Lisätietoja: Minna Kujala-Wirth puh. 02941 40216, minna.kujala-wirth@helsinki.fi

Kurssi järjestetään yhdessä elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osaston kanssa.

Kurssilla tarkastellaan mm. siipikarjan alkutuotantoa, fysiologiaa, immunologiaa, terveydenhuoltoa, rokotuksia ja lääkitystä sekä lihantarkastusta perusopetusta syvällisemmin ja käytännönläheisesti. Kurssin ryhmätyö pohjautuu siipikarjatilakäyntiin.Kurssilla tarkastellaan mm. siipikarjan alkutuotantoa, fysiologiaa, immunologiaa, terveydenhuoltoa, rokotuksia ja lääkitystä sekä lihantarkastusta perusopetusta syvällisemmin ja käytännönläheisesti. Kurssin ryhmätyö pohjautuu siipikarjatilakäyntiin.

Kurssi järjestetään Viikissä Helsingissä keväällä 2023.

Lisätietoja: Eija Kaukonen puh. 02941 57110, eija.kaukonen@helsinki.fi

Kurssi antaa valmiuksia tunnistaa ja hoitaa myös harvinaisempia naudan sairaustiloja, tarvittaessa erilaisten tietolähteiden avulla. Lisäksi perehdytään ruokinnallisten ja tartunnallisten karjaongelmien selvittämiseen. Lopullinen kurssiohjelma valmistuu vuoden 2022 alussa. Kurssille osallistuva voi ilmoittautua klinikalla tehtävään nautaleikkaukseen kertaamaan leikkaustekniikkaa kurssiviikon aikana.

Kurssi järjestetään Saarella Mäntsälässä 21.-25.3.2022. Hinta kurssille 625€, yksittäinen päivä 125€, sis. ALV 24%.

Lisätietoja: Helena Rautala puh. 02941 40538, helena.rautala@helsinki.fi

Kurssin tavoitteena on syventää tietoja lampaiden tuotantoympäristöstä, sairauksista ja lisääntymisestä.

Kurssi suoritetaan Moodlessa ja etäopiskeluna.

Lisätietoja: Eeva Mustonen puh. 02941 40228, eeva.mustonen@helsinki.fi.