Kliiniset laboratoriot

Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osaston laboratoriotoiminta on keskittynyt kliinisiin laboratorioihin. Keskuslaboratorio tarjoaa kliinistä laboratoriodiagnostiikkaa Yliopistolliselle eläinsairaalalle ja tutkijoille. Kliinisen mikrobiologian palvelut ovat myös ulkopuolisten asiakkaiden käytettävissä. Osaston tutkimustoimintaa tukeva analytiikka on keskitetty kliinisen tutkimuksen laboratorioon.

Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osaston keskuslaboratorio tuottaa kliinisen kemian, hematologian ja kliinisen mikrobiologian laboratoriopalveluja Yliopistolliselle eläinsairaalalle, tiedekunnan tutkijoille ja rajoitetusti maksupalveluna tiedekunnan ulkopuolisille eläinlääkäreille ja tutkijoille.

Potilas- ja tutkimusnäytteiden tulosten luotettavuus on laadukkaan sairaala- ja tutkimustoiminnan osatekijä. Päivittäisen sisäisen laadunohjauksen lisäksi keskuslaboratorio osallistuu ulkoisille laadunarviointikierroksille.

Laboratorion tutkimusvalikoimaan kuuluvat yleisimmät kliiniskemialliset ja hematologiset määritykset eläinten verinäytteistä sekä virtsa- ja ulostetutkimukset.   Erikoistutkimusten yhteydessä otettavista näytteistä, kuten keuhkohuuhtelu- ja ohutneulanäytteistä, tutkitaan mm. solukuvaa. Sytologiset näytteet tulkitsee patologiaan erikoistunut eläinlääkäri yhteistyössä eläinlääketieteellisen tiedekunnan patologian oppiaineen kanssa.

Laboratoriossa tutkitaan seura- ja harrastuseläinten bakteriologisia näytteitä. Diagnostiikka pohjautuu matriisiavusteiseen massaspektrometriaan (MALDI-TOF). Laboratorio osallistuu aktiivisesti alan tutkimukseen ja opetukseen. Laboratoriolla on myös tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä eläinlääketieteellisen kliinisen mikrobiologian koulutuksen ja diagnostiikan kehittämisessä. Laboratorio edistää tietoisuutta antibioottien vastuullisesta käytöstä ja mikrobilääkeresistenssistä sekä vastaa resistenssinvalvonnasta lemmikki- ja seuraeläinten bakteerien osalta Suomessa.

Laboratorion tutkimusvalikoimaan kuuluu tavanomaiset aerobi- ja anaerobiviljelyt sekä herkkyysmääritykset. Laboratoriolla on käytössä asiakaskanava, jonka kautta lähetteiden teko ja tulosten tarkastelu on vaivatonta. Asiakaskanavan etusivulta löytyy rekisteröitymisohjeet.  

YESLAB - kliinisen mikrobiologian laboratorio: bakteeridiagnostiikkaa seura- ja harraste-eläimille

Kliinisen tutkimuksen laboratorio toimii kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osaston yhteydessä Viikissä Clinicum- rakennuksessa.  Laboratoriossa tehdään tutkimusta, joka liittyy meneillään oleviin tutkimusprojekteihin. Laboratoriossa työskentelee tutkijoita ja vakituista tutkimushenkilökuntaa kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen ja kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osastoilta. Tutkimusvalikoimaan kuuluvat mm. bakteriologiaan, molekyylibiologiaan, proteiinikemiaan, immunologiaan sekä kaasu- ja nestekromatografiaan perustuvat analyysit.

Keskuslaboratorion esihenkilö
thomas.gronthal@helsinki.fi
telekopio 02941 57381

Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto
Viikintie 49 (PL 57)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 0294 1911 (yliopiston vaihde)