Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto

Osasto vastaa farmakologian ja toksikologian, hevosten sairauksien, pieneläinten sairauksien ja kliinisen diagnostiikan opetuksesta eläinlääketieteen kandidaatin ja lisensiaatin koulutusohjelmissa.

Osaston tutkimus painottuu eläinten terveyteen ja hyvinvointiin.

Keskuslaboratorio tarjoaa kliinistä laboratoriodiagnostiikkaa Yliopistolliselle eläinsairaalalle ja tutkijoille. Kliinisen mikrobiologian palvelut ovat myös ulkopuolisten asiakkaiden käytettävissä. Osaston tutkimustoimintaa tukeva analytiikka on keskitetty kliinisen tutkimuksen laboratorioon.

Tutustu Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osaston opetukseen, tutkimukseen ja palveluihin!