Analyysipalvelut

Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto tarjoaa maksullista analyysipalvelua yleisimpien ihmisen suolistovirusten sekä hepatiitti A- ja E-virusten osoittamiseksi erilaisilta pinnoilta, elintarvikkeista, vesistä ja muista ympäristönäytteistä.

  • Norovirus (genoryhmä I ja II)
  • Hepatiitti A-virus
  • Hepatiitti E-virus
  • Rotavirus
  • Adenovirus
  • Astrovirus
  • Sapovirus
  • Enterovirus 

ELIN­TAR­VI­KEA­NA­LYY­SIT

Ruokamyrkytyksiä aiheuttavat virukset (norovirus, hepatiitti A- (HAV), hepatiitti E -virus (HEV), adeno-, rota-, astro-, sapo- ja enterovirukset, muutkin mahdollisia).

Pintanäyteanalyysit

Virusten osoitus pintanäytteistä epidemiatilanteissa, hygieniatarkastuksissa tms. (erityisesti norovirus, myös muut virukset, kts. yllä)

Vesianalyysit

Vesiepidemioita aiheuttavat virukset (norovirus, HAV ja muut virukset, kts.yllä)

Muut analyysit

Virusanalyysit jätevesistä, lietteistä ja maaperänäytteistä (norovirus, HAV ja muut virukset, kts.yllä)

Viiteluettelo

 

TutkimusLähete

Lähetysosoite

Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto ELTDK,

Helsingin yliopisto Virusnäyte/Maunula

Mustialankatu 1

00790 Helsinki

Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan etukäteen näytteen lähettämisestä (leena.maunula@helsinki.fi, puh. 040 838 4007).

Pakkauksen tulee olla tiivis näytteen vuotamisen estämiseksi. Lähetys tulee maksaa perille asti myös matkahuoltoa käytettäessä. Paketin päälle merkintä: Säilytä perillä lämpötilassa: (esim. +4 °C tai -20 °C). 

Yhteyshenkilö

Mikrobiologi, dos. Leena Maunula

Hinnasto vuodelle 2019

Virusanalyysit Norovirus (genoryhmä I ja II) Adenovirus
  Hepatiitti A-virus Astrovirus
  Hepatiitti E-virus Sapovirus
  Rotavirus Enterovirus

Yhden viruksen analyysi näytteestä:

Elintarvike 230 €(+ alv)/näyte
  Pintapyyhkäisynäyte  
  5 kpl, pakettihinta 300 € (+ alv)/5 kpl
  Vesi 220 €(+ alv)/näyte
  Jätevesi*  
  Liete*  
Usean viruksen analyysi näytteestä:    
  Lisävirus 105 € (+ alv)/ näyte

*Laskutus sovitaan kussakin tilauksessa erikseen.

Lähetysosoite:

Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto
ELTDK, Helsingin yliopisto
Virusnäyte/Maunula
Mustialankatu 1
00790 Helsinki 

Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan etukäteen näytteen lähettämisestä (leena.maunula@helsinki.fi, 040-838 4007). Pakkauksen tulee olla tiivis näytteen vuotamisen estämiseksi. Lähetys tulee maksaa perille asti myös matkahuoltoa käytettäessä. Pakkauksen tulee olla tiivis näytteen vuotamisen estämiseksi. Paketin päälle merkintä: Säilytä perillä lämpötilassa: (esim. +4°C tai -20°C).

Virusanalyysin periaate pähkinänkuoressa:
Analyyseissä osoitetaan viruksen nukleiinihapon läsnäolo näytteessä reaaliaikaisella geenimonistusmenetelmällä. Tulokset ilmoitetaan kvalitatiivisesti (viruksen genomia todettu/ ei todettu), lukuun ottamatta jätevesinäytettä. Testeillä on mittausalaraja, jota pienempää virusmäärää testi ei tunnista tutkitussa näytemäärässä.

Hinnasto voimassa 10.01.2019 alkaen.