Eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto

Osasto edustaa niitä perustieteitä, joille eläinlääketiede rakentuu eli anatomiaa ja kehitysbiologiaa, biokemiaa, fysiologiaa, mikrobiologiaa sekä solu- ja molekyylibiologiaa. Näiden lisäksi osastolla toimivat soveltavammat oppiaineet epidemiologia, molekyyligenetiikka ja patologia ja parasitologia.

Tutkimuksen erikoisaloja ovat naudan immuunijärjestelmän kehitys, aivojen ja hermoston kehitysfysiologia, elimistön vasteet ja isäntä-mikrobivuorovaikutus, G-proteiinivälitteinen solusignalointi, koirien geneettiset sairaudet, zoonoottiset infektiotaudit sekä eläinpatologia ja parasitologia.

Tutustu Eläinlääketieteellisten biotieteiden osaston opetukseen, tutkimukseen ja palveluihin!