Avoimet tehtävät

Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa avoimet tehtävät julkaistaan koko yliopiston avoimissa tehtävissä. Tutustu avoimiin työpaikkoihin ja yliopistoon työnantajana.

Usein opetus- ja tutkimustehtäviin haettaessa on tarkoituksenmukaista tehdä yliopistoportfolio.
Katso Helsingin yliopiston yliopistoportfolion ohjeet.

Esimerkiksi apulaisprofessorin, professorin, yliopistonlehtorin ja kliinisen opettajan tehtäviin haettaessa arvioidaan hakijan opetustaito.
Opetustaidon arviointi eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.

Myös dosentuurin arvoa haettaessa arvioidaan opetustaito.
Hae dosentiksi