Ammattina eläinlääkäri

Eläinlääkäreiden työ on vaihtelevaa ja vaativaa. Työhön kuuluu monesti kiirettä, vastuuta sekä nopeita, mutta tarkkaan harkittuja päätöksiä. Terävän pään ja taitavien käsien lisäksi tarvitaan sosiaalisia taitoja ja empatiaa, sillä työ on usein myös asiakaspalvelua. 

Työympäristö on moninainen. Eläinlääkärin ammatissa voi työskennellä hyvin erilaisissa tehtävissä: 

  • elävien eläinten terveyden, sairauden ja hyvinvoinnin parissa
  • elintarvikkeiden parissa
  • ympäristöterveydenhuollon hyväksi
  • tutkimuksen, johtamisen, valvonnan tai toiminnan suunnittelun parissa.

Suomessa on kaikkiaan 2 900 laillistettua eläinlääkäriä, luku sisältää eläkeläiset (tammikuu 2020).

Suurin osa eläinlääkäreistä toimii kliinisessä potilastyössä tuotantoeläinlääkärinä tai pien- ja hevoseläinlääkärinä. Kolmannes eläinlääkäreistä työskentelee elintarvikehygienian parissa. Elintarvikkeiden, tarttuvien eläintautien ja eläinten hyvinvoinnin valvonta on tärkeä eläinlääkäreitä työllistävä osa-alue. Myös seura- ja harraste-eläimet työllistävät eläinlääkäreitä runsaasti.

Eläinlääkäri kohtaa työssään eläimen koko elämänkaaren – positiivisten asioiden lisäksi työ on myös vakavien sairauksien hoitamista ja kuoleman kohtaamista.

Tuotanto- tai kunnaneläinlääkäri vastaa alueensa lehmistä, sioista ja muista tuotantoeläimistä maatilakäynneillä. Hän on monesti myös vastuussa alueensa pieneläimistä ja hevosista. Tuotantoeläinlääkäri tekee usein kaikki työvaiheet itsenäisesti alusta loppuun tutkimuksista näytteidenottoihin sekä hoito- ja leikkaustoimenpiteisiin. Potilastyön lisäksi työssä painottuvat ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, eläinsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto.

Pieneläinlääkärin potilaita ovat pääasiassa lemmikkieläimet. Monipuolinen työ pieneläinvastaanotolla käsittää mm. sisätautien hoitoa, kirurgiaa, rokotuksia ja eläinten lopetuksia. Pieneläinlääkärit voivat erikoistua esimerkiksi silmäsairauksiin, ihotauteihin, hammashoitoon, sydäntauteihin tai eksoottisiin eläimiin. Eläinten omistajan palvelu ja neuvonta on työssä keskeistä.

Hevoseläinlääkärit työskentelevät klinikoilla tai kiertävät talleissa. Tavallisia sairauksia ovat ontumaviat ja hengitystiesairaudet sekä usein kiireellistä hoitoa vaativat ähkyt ja tapaturmat. Myös hevosten rokotukset ja hammashoidot kuuluvat rutiinitehtäviin. Klinikoilla tehdään lisäksi vaativiakin leikkauksia ja muita toimenpiteitä.

Eläinlääkäri torjuu eläintauteja ja varmistaa elintarvikkeiden hygieenisen laadun. Eläinlääkäreitä työskentelee tarkastuseläinlääkäreinä teurastamoissa ja lihanjalostustehtaissa vastaamassa lihantarkastuksesta sekä huolehtimassa eläinsuojelusta ja teurastamon hygieniasta.
Elintarvikehygieenikot valvovat myös meijereitä sekä elintarvikkeiden kauppaa ja jakelua. Eläinlääkäri turvaa elintarvikkeiden ketjun pellolta kuluttajan pöytään.

Eläinlääkäreitä työskentelee asiantuntijoina valtion erilaisissa lainvalmistelu-, suunnittelu- ja valvontatehtävissä. Ministeriöissä eläinlääkäreitä työskentelee eläin- ja elintarvikelainsäädännön valmistelu- ja ohjaustehtävissä. Työ on EU:n myötä kansainvälistynyt. Läänineläinlääkärit vastaavat koko alueensa eläinlääkintähuollon ja elintarvikevalvonnan toiminnasta. Myös tarkastuseläinlääkärit ovat valtion viranhaltijoita.

Tutkijana eläinlääkäri erikoistuu omaan kiinnostuksen kohteeseensa, esimerkiksi elintarvike- ja ympäristöhygieniaan, mikrobiologiaan, patologiaan, kotieläinten hyvinvointiin tai erilaisiin kliinisiin aiheisiin. Tutkimuksesta syntyy usein väitöskirja. Yliopistolla työskentelevän tutkijan arkipäivään kuuluu myös opetustyö omalla erikoisalallaan. Eläinlääkäreitä työskentelee tutkijoina myös valtion eri virastoissa ja lääketeollisuudessa.

Eläinlääkärin ammatista ja eläinlääkäreistä työelämässä voi lukea  Suomen Eläinlääkäriliiton sivuilta.

Lue myös haastattelut eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta Vuoden eläinlääkäreiksi valittujen haastattelut:

  • Vuoden eläinlääkäri 2017, antibioottiresistenssin asiantuntija, eläinlääketieteen tohtori, erikoiseläinlääkäri, opettaja Merja Rantala Vuoden eläinlääkäri 2017
  • Vuoden eläinlääkäri 2015, eläinlääketieteellisen tiedekunnan opetuksesta vastaava varadekaani, ELT Mirja Ruohoniemi Vuoden eläinlääkäri 2015