Erikoistuvien eläinlääkäreiden koulutuspäivä järjestetään vuosittain Viikin kampuksella Helsingissä. Erikoistuvien eläinlääkäreiden koulutuspäivä on peruttu keväältä 2020. Seuraavan koulutuspäivän ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Tutkinto-opiskelijana sinun on ilmoittauduttava joka lukuvuosi yliopistoon joko läsnäolevaksi tai poissaolevaksi ilmoittautumisaikana. Vain läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija voi suorittaa opintoja yliopistossa.

Tarkempaa tietoa lukuvuosi-ilmoittautumisesta (mm. ilmoittautumisajankohta, ilmoittautumisen peruminen ja ilmoittautumisen laiminlyönnin seuraukset) löydät täältä.

Tiedekunnassa on verkkopohjainen oppimisalusta. Alustalla on opiskelua tukevaa materiaalia. Aineistoon pääsee käsiksi vain opiskelija, jolla on voimassa oleva yliopiston käyttäjätunnus ja helsinki.fi -sähköpostiosoite.

Mikäli sinulla ei vielä ole Helsingin yliopiston käyttövaltuutta ja olet läsnäoleva opiskelija, voit itse aktivoida käyttövaltuutesi opiskelijoiden ohjeiden mukaan Helpdeskin sivulla.

Unohtuneen/vanhentuneen salasanan vaihtaminen jo olemassa olevalle käyttäjätunnuksellesi onnistuu täällä Helpdeskin sivulla.

Pieneläin- ja hevoserikoistujat voivat verkko-oppimisalustan käyttöoikeuksia varten ottaa yhteyttä Kristian Lindqvistiin (kristian.lindqvist(a)helsinki.fi), tarttuvien eläintautien erikoistujat Anna-Maija Virtalaan (anna-maija.virtala(a)helsinki.fi), ympäristöterveydenhuollon ja elintarviketuotannon hygienian erikoistujat Johanna Seppälään (johanna.seppala(a)helsinki.fi sekä tuotantoeläinerikoistujat Maarit Mäkeen (maarit.maki(a)helsinki.fi). Tukea verkko-oppimisalustan käyttöön antaa verkko-opetuksen tukihenkilö Kristian Lindqvist (kristian.lindqvist(a)helsinki.fi), E-learning support.

Jotta yksittäiset opintosuoritukset voidaan kirjata opintorekisteriin, tulee opiskelijan toimittaa ohjaajan hyväksymät opintosuoritukset osaston opintotoimistoon koontilomakkeella.
Koulutusohjelmakohtaiset koontilomakkeet:

 

 

 

 

 

 

 

 

Erikoistumiskuulustelu järjestetään kerran vuodessa marraskuussa. Tarkistathan koulutusohjelmasi kuulusteluun ilmoittautumisen edellytyksenä olevat vaatimukset (esim. vaadittu opintopistemäärä ja/tai kirjalliset suoritukset). Kuulusteluajankohdat ja ilmoittautumisohjeet löydät alta. Kuulustelut tehdään tietokoneella. Kuulustelu arvostellaan nimettömänä ja tulos ilmoitetaan opiskelijalle sähköpostitse.

Eri­kois­tu­mis­kuu­lus­te­lut vuon­na 2020

torstaina 19.11.2020 klo 9.00-15.00 seuraavilla aloilla:

• hevossairaudet

• tarttuvat eläintaudit

• elintarviketuotannon hygienia

• ympäristöterveydenhuolto

Kuulustelut järjestetään Helsingissä.

perjantaina 20.11.2020 klo 9.00-15.00 seuraavilla aloilla:

• pieneläinsairaudet

• tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito

Kuulustelut järjestetään Helsingissä.

Kuu­lus­te­luun il­moit­tau­tu­mi­nen

Ilmoittautuminen vuoden 2020 erikoistumiskuulusteluun alkoi 24.8.2020 ja päättyi 13.10.2020. Jälki-ilmoittautumisia ei hyväksytä.

Kuulusteluihin ilmoittautuneille on lähetetty tarkempia ohjeita sähköpostitse.

Koulutusalakohtaiset kuulusteluvaatimukset julkaistaan viimeistään viisi kuukautta ennen erikoistumiskuulustelua. Kuulustelussa hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 60 % kokonaispistemäärästä. 

Kuulusteluvaatimukset vuonna 2020 koulutusaloittain:

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun erikoistuja on suorittanut kaikki erikoistumistutkintoon kuuluvat opintosuoritukset ja hänen erikoistumisportfolionsa on hyväksytty, pääohjaaja lähettää tästä ilmoituksen opintoasioihin tutkintotodistuksen kirjoittamista varten. Tutkintotodistuksen myöntää tiedekunnan dekaani.

Opiskelija voi luopua tutkinnon suoritusoikeudesta ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tiedekunnalle. Tällöin tutkinnon suoritusoikeus merkitään päättyneeksi ilmoituspäivästä lukien. Opinto-oikeuden voi saada takaisin ainoastaan uuden opiskelijahakumenettelyn kautta.

Opiskelijarekisteristä poimitaan vuosittain erikoistujat, joiden erikoistumisoikeuden myöntämisestä on kulunut kuusi vuotta ja joiden tutkinto on kesken. Poimintaan joutuneille asetetaan opiskelijarekisteriin läsnäoloilmoittautumisen esto tulevalle lukuvuodelle. Rekisteriseurantaan joutuneelle jatko-opiskelijalle lähetetään opiskelijapalveluista kirje, jossa annetaan toimintaohjeet ohjaukseen hakeutumisesta ja lukuvuosi-ilmoittautumisesta.

Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa läsnäoloilmoittautumisen eston saanut erikoistuja päivittää henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa yhteistyössä pääohjaajansa kanssa.