Eläinlääkäreiden täydennyskoulutus

Tarkastuseläinlääkärikuulustelun tavoitteena on lisätä eläinlääkäreiden asiantuntemusta lihantarkastuksessa sekä muissa tarkastuseläinlääkärin tehtävissä.

Tarkastuseläinlääkärikuulustelu muodostaa osan sekä ympäristöterveydenhuollon että elintarviketuotannon hygienian erikoistumiskoulutuksesta.

Tutustu tarkastuseläinlääkärikuulustelun suoritusohjeisiin:

Tulevat kuulustelupäivät ja -paikat:

Seuraavan lukuvuoden kuulusteluihin voi ilmoittautua 1.7.2021 klo 8:00 alkaen. Ilmoittautuminen päättyy aina 10 päivää ennen kuulustelua.

Lisätietoja kuulustelusta saa koulutussuunnittelija Anu Kanervalta, anu.kanerva(at)helsinki.fi).

Elintarvikehygieenikkokuulustelun tavoitteena on lisätä ympäristöterveydenhuollon eri sektoreilla toimivien eläinlääkäreiden asiantuntemusta elintarvike- ja ympäristöhygieniassa, ympäristöterveysvalvonnassa ja -hallinnossa. Elintarvikehygieenikkokuulustelun suorittaminen on vaatimuksena monissa ympäristöterveydenhuollon valvontaan liittyvissä viroissa. Koulutus on ammatillista jatkokoulutusta ja kuuluu osana ympäristöterveydenhuollon ja elintarviketuotannon hygienian erikoistumiskoulutuksiin.

Koulutusta voivat hakeutua suorittamaan henkilöt, joilla on oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä Suomessa. Osallistujien valinnassa etusijalla ovat eläinlääkärit, jotka ovat suorittaneet elintarvikehygieenikkokuulusteluun sisältyvän tarkastuseläinlääkärikuulustelun ja ympäristöterveydenhuollon harjoittelun. Lisäksi valintaan vaikuttaa koulutuksen liittyminen työtehtäviin.

Tutustu elintarvikehygieenikkokuulustelun suoritusohjeisiin:

Ympäristöterveydenhuollon hallinnon kurssi

Elintarvikehygieenikkokuulustelun koulutus alkaa joka toinen vuosi järjestettävällä ympäristöterveydenhuollon hallinnon kurssilla. Kurssiin sisältyy luentoihin perustuvia kirjallisia tehtäviä sekä kurssikirjallisuuteen pohjautuvia esseetehtäviä, jotka palautetaan kurssin jälkeen syksyn aikana. Kurssi järjestettiin etäopetuksena 27.9.-15.10.2021.

Elintarvike- ja ympäristöhygienian kuulustelu

Kuulustelu järjestetään kahdesti vuodessa.

Kuulustelupäivät ja -paikat lukuvuonna 2021-2022:

Syksyn kuulusteluihin voi ilmoittautua 1.7.2021 klo 8:00 alkaen. Ilmoittautuminen päättyy aina 10 päivää ennen kuulustelua.

Lisätietoja elintarvikehygieenikkokuulustelusta saa vastuuopettajalta: Janne Lundén, janne.lunden (at) helsinki.fi.

Ympäristöterveydenhuollon johtamisen diplomiohjelman on tarkoitettu pääasiassa eläinlääkäreille, jotka toimivat tai suunnittelevat toimivansa ympäristöterveydenhuollon johtotehtävissä. Diplomiohjelma koostuu ympäristöterveydenhuollon hallinnon sekä ympäristöterveydenhuollon johtamisen koulutuskokonaisuuksista.

Ympäristöterveydenhuollon hallinnon kurssi on yhtenäinen, kolmen viikon mittainen kurssi, joka järjestetään joka toinen vuosi. Diplomiohjelman lisäksi ympäristöterveydenhuollon hallinnon kurssi muodostaa osan elintarvikehygieenikkokuulustelusta.

Ympäristöterveydenhuollon johtamiskoulutus kestää noin vuoden. Koulutus koostuu yhteensä kymmenestä lähiopetuspäivästä, erilaisista jaksojen välisistä soveltamis- ja arviointitehtävistä sekä yhdestä laajemmasta kehittämistehtävästä. Johtamiskoulutus järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2007 ja se sai erittäin positiivisen vastaanoton.

Ympäristöterveydenhuollon johtamisen diplomi myönnetään, kun kopiot kurssitodistuksista toimitetaan elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osastolle. Todistusten saatteeksi liitetään vapaamuotoinen anomus.

Lisätietoja antaa diplomiohjelman tieteellinen johtaja, yliopistonlehtori ELT Mari Nevas.

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan diagnostisen kuvantamisen yksikkö antaa koulutusta säteilylain (859/2018) 41 §:ssä määritellyn säteilyturvallisuusvastaavan kelpoisuutta varten eläinröntgentoiminnan osaamisalalla.

Säteilysuojelu eläinröntgentoiminnassa -kurssin vastuuhenkilönä on Anu Lappalainen (anu.k.lappalainen@helsinki.fi).

Seuraava kurssi järjestetään 13. - 14.1.2022.

Kurssi järjestetään lähiopetuksena Viikin kampuksella Helsingissä.

Kurssiin liittyy esitehtäviä, jotka lähetetään osallistujille viimeistään 2 viikkoa ennen kurssia ja kuulustelu, joka suoritetaan kurssin päätteeksi.

 

Kuulustelun alin hyväksyttävä suoritus on 60 % kokonaispistemäärästä (Säteilysuojelu eläinröntgentoiminnassa -kurssilla hyväksytty/hylätty).  Kuulustelun tulokset annetaan viimeistään kuukauden kuluessa. Kuulustelun arvostelussa noudatetaan soveltuvilta osin Helsingin yliopiston opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja koskevaa johtosääntöä.

Kysymyksiin voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Kuulustelukieli on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä. Kuulustelutilaisuudessa on esitettävä henkilöllisyystodistus.

Ilmoittautuminen     
Kurssille ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 4 viikkoa ennen kurssia. Ilmoittautuminen tehdään opintoneuvojalle mieluiten sähköpostilla eeva.koskela@helsinki.fi tai osoitteella:
Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto
Opintotoimisto
PL 57
00014 Helsingin yliopisto

Kurssimaksu
Kurssimaksu 530 € + alv 24 % (sisältäen kuulustelun).

Todistus
Todistus kuulustelun hyväksytystä suorittamisesta toimitetaan kuulusteltavan antamaan osoitteeseen kurssin jälkeen, kun maksu kuulustelusta on suoritettu.