Tohtorikoulutus bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa

Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa filosofian tohtorin tutkinnon, johon sisältyy väitöskirja, sen julkinen puolustaminen sekä 40 opintopisteen laajuiset tutkimustyötä tukevat opinnot.

Tohtorin tutkinnon keskeisin osa on oma tutkimustyö, joka tehdään kokeneemman tutkijan ohjauksessa yleensä tutkimusryhmässä. Tutkintoon kuuluu lisäksi opintoja, joiden tulee tukea tutkimustyötä ja antaa valmiuksia sekä tutkijan tehtäviin että muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin. Opintojen ohjauksesta, rekisteriseurannasta ja opinto-oikeuden palautuksesta löydät lisätietoa Opiskelijan ohjeet-palvelusta.

Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa myös filosofian lisensiaatin tutkintoon sisällytetyn sairaalageneetikon koulutuksen.

Filosofian tohtorin tutkintoon sisältyy jatko-opiskelijan tutkimustyötä tukevia opintoja sekä väitöskirja ja sen julkinen puolustaminen. Tohtorin tutkintoon sisällytettävä väitöskirjatyö sekä jatko-opinnot tulee pyrkiä suunnittelemaan siten, että koko tutkinto on mahdollista suorittaa kokopäivätoimisesti työskennellen neljässä vuodessa.

1.8.2017 jälkeen tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden saaneet suoritettavat tohtoriohjelman vaatimusten mukaan. Opintojen laajuus on 40 op.

Ennen 1.8.2017 aloittaneet tohtorikoulutettavat suorittavat tutkintonsa tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaan. Opintojen laajuus on 60 op. Näillä ns. vanhoilla opiskelijoilla on mahdollisuus siirtyä suorittamaan tutkintoaan uusien, tohtoriohjelmien tutkintovaatimusten mukaan.

Siirtymäaika uusiin, tohtoriohjelmakohtaisiin tutkintovaatimuksiin on 1.8.2017 - 31.7.2020.

Tohtoriohjelmat ja tutkijakoulut järjestävät jatkotutkintoihin sopivia opintojaksoja, seminaareja, työpajoja ja muuta opetusta.

Opetustiedot löytyvät Opintoni -sivulta. Kirjautumatta opetustietoja voi selata ja katsella kurssisivujen hakusivulta.

Tutkijakoulujen ja tohtoriohjelmien koulutustarjonta löytyy niiden kotisivuilta sekä WebOodista.

Kaikille tohtorikoulutettaville nimetään ohjaajan tai ohjaajien lisäksi vastuuhenkilö, joka on tutkinnon myöntävässä tiedekunnassa työsuhteessa toimiva professori tai dosentti ja joka tuntee hyvin Helsingin yliopiston tohtorikoulutusta koskevat säännöt ja käytännöt. Vastuuhenkilön tehtävä ei sisällä varsinaista ohjausvelvollisuutta, mutta vastuuhenkilöksi voidaan nimetä myös pääohjaaja, mikäli hän täyttää mainitut kriteerit. Vastuuhenkilö nimetään samassa yhteydessä kuin ohjaajat.

Vastuuhenkilöstä on aiemmin käytetty nimeä vastuuprofessori.

Vastuuhenkilön tehtäviä:

  • allekirjoittaa hakuvaiheessa tutkinnonsuoritusoikeushakemuksen
  • esitarkastusvaiheessa ehdottaa esitarkastajia, vastaväittäjää, tiedekunnan edustajaa tarvittaessa, ja kustosta
  • tarkastaa väitöskirjasta tehdyn plagiaatintunnistusraportin (Urkund)
  • hyväksyy tohtorin tutkintoon kuuluvat opintokokonaisuudet, ellei tohtoriohjelman opetussuunnitelmassa ole nimetty tähän muuta vastuuhenkilöä (tohtoriohjelman suunnittelija)

Opetustyön ohjeissa kerrotaan tarkemmin vastuuhenkilön roolista.

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan vastuuhenkilöt:

Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelma

Molekulaaristen ja integratiivisten biotieteiden tutkimusohjelma

Organismi-ja evoluutiobiologian tutkimusohjelma

Jokaiselle tohtorikoulutettavalle nimetään tohtoriopintoihin haettaessa yksi tai kaksi ohjaajaa. Erityisestä syystä ohjaajia voi poikkeustapauksessa olla myös kolme. Ohjaajien tulee olla vähintään tohtorin tutkinnon suorittaneita ja vähintään toisella ohjaajista tulee olla dosentin pätevyys tai vastaavat tieteelliset ansiot.

Väitöskirjatyön ohjaajiksi sopivia tutkijoita voi etsiä tiedekunnan tutkimusryhmien verkkosivuilta: