Ekosysteemit ja ympäristö

Laaja-alainen ja monitieteinen Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelma tutkii ihmisen toiminnan vaikutuksia maa- ja vesiekosysteemeissä. Tutkijamme etsivät ratkaisumalleja ajankohtaisiin ympäristöongelmiin. Ohjelman painopistealat ovat:

  • ilmastonmuutos ja arktiset alueet
  • Itämeri 
  • kaupunkiekosysteemit.

Ilmastonmuutostutkimus painottuu sekä pitkän aikavälin ilmastovaihteluihin että viimeaikaisen ilmaston lämpenemisen syihin ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ekosysteemeissä. Tämä sisältää muun muassa mustan hiilen rooliin ilmastonmuutoksessa ja hiilen kierron arktisilla alueilla, sekä ilmastoriskien muodostumisen yhteiskunnassa.

Itämeren ja sen valuma-alueen tutkimus keskittyy merellisten ja sisävesiekosysteemien rakenteeseen ja toimintaan, sekä ilmastonmuutoksen ja rehevöitymisen vaikutuksiin niiden monimuotoisuuteen. Arvioimme myös kalastuksen ja laivaliikenteen aiheuttamia ympäristöriskejä sekä tutkimme valuma-alueilla tapahtuvia ihmisen aiheuttamia muutoksia.

Kaupunkiekosysteemitutkimuksen tavoitteena on kaupungistumiseen liittyvien ympäristökysymysten selvittäminen ja ratkaiseminen. Tutkimuksen keskiössä on kaupunkialueiden biodiversiteetti ja selvittää kaupunkien viheralueiden tuottamia ekosysteemipalveluja kuten ilmansaasteiden ja hulevesihaittojen lievennys, sekä niiden sosio-ekologisia heijasteita. Jälkimmäiseen lukeutuu mm. sosiaalisten arvojen, ympäristöoikeuden-mukaisuuden ja subjektiivisen hyvinvoinnin tutkiminen. 

Kuhunkin tutkimuksen painopistealaan liittyvät YK:n ympäristön kestävän kehityksen tavoitteet.

Vahvuudet

Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelman vahvuuksia ovat muun muassa 

  • Edistyksellinen ja aktiivinen alhaalta ylös ponnistava ryhmä, joka pyrkii tekemään ensiluokkaista tieteellistä tutkimusta sekä luovasti ja myönteisesti edistämään yhteiskunnan etua monin eri tavoin
  • Tutkijamme tekevät maailmanluokan tiedettä
  • Olemme menestyneet ulkopuolisen rahoituksen saamisessa
  • Monipuoliset julkaisumme (ks. julkaisut Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa)

Ohjelmassa työskentelee 18 tutkimusryhmää, 37 vastuullista tutkijaa ja 40 tutkijaa, jotka edustavat 12 kansallisuutta.

Yhteistyö

Tutkimusryhmillämme on läheiset yhteydet tutkimusverkostoihin niin Helsingin yliopistossa kuin kansainvälisestikin. Yhteistyötahoihin kuuluvat muun muassa Aalto yliopisto, Aucklandin yliopisto (Uusi-Seelanti), Tukholman yliopisto, University of Arctic (UIA) -verkoston yliopistot, Kiinan tiedeakatemia (the Chinese Academy of Sciences) sekä Ilmatieteen laitos ja Suomen ympäristökeskus (SYKE).  

Tärkeitä yhteistyötahoja ovat myös Helsingin, Lahden ja Kotkan kaupungit, sekä muut tutkimusta tukevat ja rahoittavat tahot, kuten Nottbeckin säätiö, Onni Talaan säätiö, R. Erik ja Bror Serlachiuksen Säätiö sr, Svenska Kulturfonden, Päijät-Hämeen Vesijärvi-säätiö, Hangon satama ja Viking Line.

Koulutusohjelmat

Tutkijamme antavat opetusta muun muassa seuraavissa Helsingin yliopiston koulutusohjelmissa:

  • Kandiohjelmat: Ympäristötieteiden kandiohjelma, Biologian kandiohjelma, Metsätieteiden kandiohjelma
  • Maisteriohjelmat: Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma, Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelma, Metsätieteiden maisteriohjelma, Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma, Geologian and geofysiikan maisteriohjelma
  • Tohtoriohjelmat: DENVI- ja LUOVA –tohtoriohjelmissa.