Tutkimus

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta on keskeinen osa Viikin kampuksen kasvavaa ja kehittyvää tutkimus- ja opetuskeskittymää. Tiedekunnalla on tutkimustoimintaa myös kolmella biologisella tutkimusasemalla: Kilpisjärven biologinen asema, Lammin biologinen asema ja Tvärminnen eläintieteellinen asema.

Tiedekunta on monipuolinen ja aktiivinen toimintaympäristö, jonka tutkimuksen ja tutkijankoulutuksen kansainvälisestä huipputasosta kertovat niin kansallisten tutkimuksen huippuyksiköiden kuin valmistuvien tohtoreiden määrä.

Tiedekunnan tutkimusryhmät ovat menestyneet erinomaisesti täydentävän rahoituksen hauissa, kuten Suomen Akatemian akatemiaprofessuuri- ja huippuyksikkörahoituksessa sekä Euroopan unionin ERC-rahoituksessa. Menestys näissä voimakkaasti kilpailluissa rahoitusmuodoissa osoittaa, että tiedekunnassa harjoitettava tutkimus on erittäin korkeatasoista. Lue lisää huippututkimuksesta Helsingin yliopiston verkkosivuilta.

Tiedekunnassa on kolme tutkimusohjelmaa:

Tiedekunta koordinoi viittä eri tohtoriohjelmaa.

Tutustu tutkimukseen ja tutkijoihin