Tietoa tiedekunnasta

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta muodostaa Suomen näkyvimmän ja laajimman bio- ja ympäristötieteellisten tutkimuksen ja opetuksen kokonaisuuden. Tiedekunta kouluttaa asiantuntijoita yliopistojen, tutkimuslaitosten, valtionhallinnon sekä koulu- ja yritysmaailman tarpeisiin.

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan edustamilla tieteenaloilla on keskeinen merkitys muun muassa terveydenhuollossa ja lääketieteessä, luonnonvarojen kestävässä käytössä, ympäristöongelmien ratkaisemisessa, elintarviketuotannossa sekä monilla muilla teollisuuden alueilla. Vuoden 2018 alusta tiedekunnassa toimii kolme tutkimusohjelmaa.

Toimintaa Hangosta Kilpisjärvelle

Tiedekunnan toimintayksiköt sijaitsevat Helsingissä Viikin kampuksella ja Lahdessa Lahden yliopistokampuksella.   Tutkimusasemamme ovat Hangon Tvärminnessä, Hämeenlinnan Lammilla ja Enontekiön Kilpisjärvellä.

Opiskelijat ja tutkinnot

Tiedekunnassa oli 1414 perus- tai jatkotutkintoa suorittavaa opiskelijaa vuonna 2018.  Samana vuonna alemman korkeakoulututkinnon suoritti 123 ja ylemmän tutkinnon 144 opiskelijaa. Tohtorin tutkintoja suoritettiin 42.