Dekaanit ja tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaa johtaa dekaani. Dekaanin valitsemat varadekaanit tukevat dekaania tiedekunnan kehittämisessä, yliopiston strategian toimeenpanossa ja laitosten yhteistyön edistämisessä dekaanin määräämällä tavalla.  Hallintokaudella 2018–2021 tiedekunnassa on kolme varadekaania, joiden päävastuualueet ovat tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus.

Tiedekuntaneuvosto on tiedekuntatason monijäseninen hallinnollinen toimielin. Tiedekuntaneuvosto kehittää dekaanin johdolla tiedekunnan toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian ja tiedekunnan tavoiteohjelman mukaisesti.

Dekaani Jaakko Kangasjärvi

Dekaani johtaa tiedekuntaa ja vastaa mm. tiedekunnan kehittämisestä, tehokkaasta ja tuloksellisesta toiminnasta sekä yliopiston strategian toteutumisesta tiedekunnassa.

Jaakko Kangasjärvi on kasvibiologian professori. Hänen erityisalojaan ovat kasvien ympäristöön sopeutumiseen liittyvän viestinvälityksen ja geenisäätelyn tutkiminen. Hän on myös primaarituottajien molekyylibiologian huippuyksikön varajohtaja ja yksi Helsingin yliopiston siteeratuimmista tutkijoista.

Johdon assistentti: Soile Saloranta

Varadekaani Minna Nyström

Minna Nyström on epigenetiikan ja genetiikan professori. Hänen tutkimusalansa liittyy paksusuolisyöpään ja erityisesti periytyvään paksusuolisyöpään, syövän kehityksen mekanismeihin, riskitekijöihin ja ennaltaehkäisyyn. 90-luvulta jatkunut tutkimustyö ja aktiivinen kansallinen ja kansainvälinen toiminta periytyviä suolistosyöpiä tutkivassa yhteisössä huipentui 2013 keksinnöllisen diagnostisen menetelmän kehittämiseen ja oman start up -yrityksen perustamiseen.

Varadekaani Nyström vastaa tiedekunnan tutkimusasioista ja tutkijakoulutuksen kehittämisestä. Hän toimii myös tarvittaessa dekaanin sijaisena.

Varadekaani Helena Åström vastaa opetus- ja kaksikielisyysasioista.

 

Varadekaani Atte Korhola

Atte Korhola on akvaattisten tieteiden professori.

Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii dekaani. Hänen lisäkseen tiedekuntaneuvostoon kuuluu 8 professoria, 5 muista opettajista ja tutkijoista sekä muusta henkilökunnasta valittua jäsentä ja 5 opiskelijajäsentä.

Tiedekuntaneuvoston käsiteltäväksi aiotut asiat tulee jättää ao. esittelijöille viimeistään keskiviikkona kahta viikkoa ennen kokousta klo 15.45 mennessä. Seuraavan kokouksen esityslista, josta voit tarkistaa asiasi käsittelyn, julkaistaan Flamma-intranetissä aina kokousta edeltävänä torstaina. Päivämäärät löydät alla olevasta taulukosta.

Kokoukset pidetään tiistaisin alkaen klo 12.15.

Tiedekuntaneuvoston kokoukset kl 2021

 • Tiistaina 26.01.2021, Zoom-kokous
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 13.01.2021 klo 15.45
 • Tiistaina 23.02.2021, Zoom-kokous
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 10.02.2021 klo 15.45
 • Tiistaina 30.03.2021, Zoom-kokous
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 17.03.2021 klo 15.45
 • Tiistaina 27.04.2021, Zoom-kokous
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 14.04.2021 klo 15.45
 • Tiistaina 01.06.2021, Zoom-kokous
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 19.05.2021 klo 15.45
 • Tiistaina 29.06.2021, sähköpostikokous klo 9-15 / vain maisterintutkielmat
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 16.06.2021 klo 15.45

Tiedekuntaneuvoston kokoukset sl 2021

 • Tiistaina 31.08.2021, Zoom-kokous
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 18.08.2021 klo 15.45
 • Tiistaina 28.09.2021, Zoom-kokous
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 15.09.2021 klo 15.45
 • Tiistaina 26.10.2021, Zoom-kokous
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 13.10.2021 klo 15.45
 • Tiistaina 07.12.2021, Zoom-kokous
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 24.11.2021 klo 15.45

Tiedekuntaneuvoston kokoukset kl 2022

 • Tiistaina 25.01.2022, paikka ilmoitetaan myöhemmin
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 12.01.2022 klo 15.45
 • Tiistaina 22.02.2022, paikka ilmoitetaan myöhemmin
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 9.02.2022 klo 15.45
 • Tiistaina 29.03.2022, paikka ilmoitetaan myöhemmin
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 16.03.2022 klo 15.45
 • Tiistaina 03.05.2022, paikka ilmoitetaan myöhemmin
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 20.04.2022 klo 15.45
 • Tiistaina 14.06.2022, paikka ilmoitetaan myöhemmin
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 01.06.2022 klo 15.45
 • Tiistaina 28.06.2022, sähköpostikokous klo 9-15 / vain maisterintutkielmat
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 15.06.2022 klo 15.45

Tiedekuntaneuvoston kokoukset sl 2022

 • Tiistaina 30.08.2022, paikka ilmoitetaan myöhemmin
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 17.08.2022 klo 15.45
 • Tiistaina 27.09.2022, paikka ilmoitetaan myöhemmin
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 14.09.2022 klo 15.45
 • Tiistaina 25.10.2022, paikka ilmoitetaan myöhemmin
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 12.10.2022 klo 15.45
 • Tiistaina 13.12.2022, paikka ilmoitetaan myöhemmin
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 28.11.2022 klo 15.45

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tiedekuntaneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat ovat Flamma-intranetissä opiskelijoita ja yliopiston henkilöstöä varten. Samalta sivulta löytyvät tiedekuntaneuvoston jäsenet. Flamma vaatii kirjautumisen yliopiston tunnuksilla. Mikäli et pääse Flammaan, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella bio-admin@helsinki.fi.