Hae bio- ja ympäristötieteiden opiskelijaksi

Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa voit opiskella esimerkiksi biologiaa, fysiologiaa ja neurotiedettä, ekologiaa ja evoluutiobiologiaa, genetiikkaa, kasvibiologiaa, mikrobiologiaa, molekyylibiotieteitä, ympäristötieteitä ja ympäristön muutosta ja -politiikkaa sekä saavuttaa aineenopettajan pätevyyden näissä aineissa. Koulutusohjelmat

Voit suorittaa kolmivuotisen koulutuksen, joka johtaa luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon (LuK) ja jatkaa siitä kaksivuotisessa koulutusohjelmassa, joka johtaa filosofian maisterin tutkintoon (FM). Voit myös jatkaa opiskelua soveltuvalla pohjakoulutuksella kaksivuotisessa filosofian maisterin tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Tarjonta ja hakuohjeet löytyvät kandi- ja maisteriohjelmien sivuilta Hakeminen-välilehdeltä sekä Opintopolku.fi-palvelusta, jonka kautta haet opiskelijaksi ja josta löytyy kaikki opiskelijavalintaan liittyvä ohjeistus.

Kaikissa valintaan liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.