Opiskelijaksi

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta sopii opiskelupaikaksi kaikille, joita kiinnostaa elämän monimuotoisuus niin molekyylitasolla kuin ihmisten muokkaamissa elinympäristöissä. Opinnot antavat valmiudet soveltaa bio- ja ympäristötieteellistä tutkimustietoa yhteiskunnalle tärkeiden asioiden kehityksessä kuten mm. terveydenhuollossa, luonnonvarojen kestävässä käytössä, ympäristöpolitiikassa  ja elintarviketeollisuudessa.

Bio- ja ympäristötieteellisessä syvennät tietämystäsi monipuolisten opetusmenetelmien avulla, opit tutkimusmenetelmien käyttöä ja teorian soveltamista käytännön elämään. Kandiohjelmassa opiskelet joko biologiaa, molekyylibiotieteitä tai ympäristötieteitä laajemmin, jonka jälkeen suuntaudut valitsemaasi tieteenalaan.

Kaikissa valintaan liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.